לסטודנטים הלומדים ביחידה, קיימת אפשרות לקבלת מלגות ללימוד שפות בחו"ל. לפרטים ניתן לפנות לרכזי הקורסים.

קורסים אלה הם קורסי חובה/בחירה. הדרישה ללימוד שפה זרה שנייה נקבעת על-ידי הפקולטה או החוג בו לומד הסטודנט. נלמדים קורסים בשפות הבאות: איטלקית, גרמנית, יידיש, ספרדית, ערבית (לפטור), צרפתית, רוסית, רומנית ותורכית. קורסים אלה מתקיימים בשתי רמות:

רמת "מתחילים": 4 שעות שבועיות - סמסטר א'+ב'.

רמת "מתקדמים": 4 שעות שבועיות - סמסטר א'+ב'.

קורס "מזורז" לבעלי תואר ראשון הלומדים לתאריםמתקדמים בלבד: באיטלקית, גרמנית, ספרדית ובצרפתית, קורס שנתי במתכונת של 6 שעות שבועיות עד לפטור, לבעלי תארים מתקדמים בלבד.

"קורסי משתלמים לבעלי פטור" - קורסים שנתיים - בגרמנית ויידיש. מידע על הרישום לקורסים ראה בסעיף רישום לקורסים.

(1) תלמידים מתבקשים לעקוב אחר הפרסומים על מנת לא להחמיץ את מועד הרישום. חובה על התלמיד לציין את מספר המסגרת ומספר החוג המתאים לחוג הלימוד בו ישוקלל הקורס.

(2) ניתן לבטל קורס שנתי רק בתקופת הביטולים בסמסטר א'. תלמיד שיבקש להפסיק לימודיו בקורס בתום סמסטר א' יחויב במלוא עלות הקורס.

(3) תלמידים המוכיחים כי סיימו בהצלחה בציון 60 לפחות קורס באוניברסיטה אחרת, המקביל לקורס "מתחילים" יוכלו להתקבל לקורס ברמת "מתקדמים" בשפה זו.

תלמידים המוכיחים כי סיימו בהצלחה בציון 60 לפחות קורס "מתקדמים" (ב- 8 ש"ס) באוניברסיטה אחרת בארץ, יהיו זכאים לרמת "פטור" בשפה זו (בכפוף לנוהל התיישנות לימודים לתואר ראשון). תלמיד אשר למד שפה זרה בחו"ל, יידרש להגיע לראיון אישי אצל רכז לימודי השפה (ולבצע מטלות) מצויד במסמכים מקוריים, בכדי לקבוע את רמת הידע שלו. כחלופה, ניתן לעשות מבחן מיון בעלות 150 ש"ח, בתאריכים שנקבעו בלוח המבחנים.

(4) פתיחת קורס מותנה במספר הנרשמים.

(5) בחינות המיון בשפות פרט לאנגלית תתקיימנה:

בתשפ"א, ביום ב' 18.1.2021 וביום ב' 4.10.2021 שעה 9:00

בתשפ"ב, ביום ב' 10.1.2022 וביום ב' 3.10.2022 שעה 9:00

תלמיד הרשום לקורס בשפה, אינו יכול לגשת לבחינת מיון, רק לבחינת הקורס.

  1. מי רשאי להבחן?

מבחן הפטור מיועד לסטודנטים בעלי ידע נרחב בשפה. רשאים להבחן תלמידים אשר למדו שפה זרה במוסד אחר ומבקשים להצטרף לקורס מתקדמים או לקבל פטור כחלק מדרישות האוניברסיטה. תלמידים הרשומים בקורסי השפה של היחידה אינם רשאים להבחן. סטודנט שלמד סמסטר ראשון בלבד של קורס אינו רשאי לגשת למבחן פטור באותה שנה אלא אם הוא מציג אישור מטעם הפקולטה בה הוא לומד ש סיום לימודי השפה הינו תנאי אחרון עליו למלא להשלים את התואר.

  1. מתי ניתן להבחן?

   מבחנים נערכים פעמיים בשנה, בסיום סמסטר א', ולפני פתיחת שנת הלימודים. ניתן לבדוק תאריכים מדויקים באתר היחידה [http://www3.tau.ac.il/foreign-languages/].

  1. מתי ואיך נרשמים?

    יש להרשם למבחן כשבועיים לפני המועד במזכירות היחידה ללימודי שפות, בניין ווב חדר 205, כל יום בין השעות 10-12. או בטלפון: 03-6409681/6409465. דמי רישום :150 ₪.

  1. מותר להשתמש במילון?

    מותר להשתמש במילון רגיל או במילון אלקטרוני ללא חיבור לאינטרנט. אין להשתמש במחשב נייד. לנבחנים בצרפתית, לא ניתן להשתמש ב-Becherelle .

  1. מהו מבנה המבחן?

    המבחן מורכב ברובו מטקסט ושאלות תוכן שעליהן יש לענות בקצרה. יש גם שאלות בדקדוק. חלק מהמבחנים כוללים חיבור, וחלק כוללים קטעים לתרגום. מתכונת המבחן אינה קבועה ועשויה להשתנות מעת לעת. המבחנים לדוגמה הינם אינדיקציה בלבד לרמה הנדרשת. משך המבחן הוא 3 שעות. 

  1. האם ניתן לענות בעברית?

    יש לענות בשפה בה הנך נבחן אלא אם צוין אחרת.

  1. מהו ציון "עובר"?

    ציון 85 ומעלה מזכה את הנבחן בפטור. ציון בין 60 ל 84 מאפשר לנבחן להרשם לרמת מתקדמים.  

  1. למדתי בחו"ל שפה זרה. האם אני חייב להבחן?

   סטודנט אשר למד שפה זרה בחו"ל ומבקש הכרה בלימודיו, ידרש להגיע לראיון אישי אצל רכז לימודי השפה (ולבצע מטלות), מצויד במסמכים מקוריים במטרה כדי לקבוע את רמת הידע שלו. כחלופה ניתן לעשות מבחן מיון בתאריכים שנקבעו בלוח המבחנים.

  1. אפשר לקבל רשימת נושאים למבחן?

     אין "רשימת נושאים". המבחן בא לבחון את יכולת התלמיד להתמודד עם חומר אקדמי בשפה הנבחנת. אין המבחן בודק נושא דקדוקי כזה או אחר, אלא את יכולת התלמיד להבין טקסט אקדמי.

  1. למדתי שפה זרה בתיכון. האם עלי להבחן?

    סטודנט שלמד 5 יח' בגרות, אינו זכאי לפטור. בכדי לקבל פטור עליו להבחן בבחינת המיון..

    רכז לימודי צרפתית: מר איב ואל   ywahl@post.tau.ac.il

    רכז לימודי ספרדית: גב' ג,ו בביאנה        gobibijou@gmail.com   

   רכז לימודי גרמנית: גב' קריסטין ולטר kristin_walther@gmx.net

   רכז לימודי רוסית: ד"ר מרינה ניז'ניק           marinan@post.tau.ac.il 

PDF  לקבלת מבחני דוגמא ב

 French

Spanish

German

Yiddish

Russian

Italian

Arabic

לשאלות ניתן לפנות למזכירות היחידה

michalyaary@tauex.tau.ac.il ; ifathart@tauex.tau.ac.il

פתיחת קורס תלוי במספר מינימום של נרשמים.

מערכת קורסים

  

המרכז למצוינות אקדמית בשפות

המרכז למצוינות אקדמית בשפות,ביחידה לשפות זרות באוניברסיטת תל אביב,מזמין אתכם לשפר את הכישורים שלך באנגלית ובשפות נוספות, תוך התמקדות בצרכים של התלמיד: כתיבה, קריאה, דיבור ושמיעה למטרות אקדמיות ומקצועיות.

אנו מציעים מפגשים פרטניים, עם חונכים מנוסים ומקצועיים, בסביבה ידידותית ותומכת. במהלך המפגשים, החונכים שלנו יתייחסו לנקודות החזקה ולאתגרים שעמם אתה מתמודד ויסייעו לשפר את העבודה האקדמית שלך בכל רמה.