(1) במשך שנת הלימודים נערך הרישום לאנגלית לקראת תחילת כל סמסטר בנפרד ולשפות אחרות לקראת תחילת שנה"ל בלבד. הסטודנטים מתבקשים לעקוב אחר הפרסומים בדבר מועדי הרישום.

(2) אין להשתתף בקורס ללא רישום במזכירות היחידה (לא כולל קורסים שהרישום אליהם באמצעות האינטרנט), לא ניתן לבטל קורס באינטרנט לאחר מועדי הרישום.

(3) ביטול קורס יתבצע בשבועיים הראשונים מפתיחת הקורס. לאחר מכן התלמיד יחוייב בתשלום מלא עבור הקורס.

(4) אין להרשם לקורסים חופפים.

פתיחת קורס מותנת במספר המשתתפים הנרשמים אליו.

 

רמה

סמסטר א'

תאריכי רישום

סמסטר ב'

תאריכי רישום

סדרי רישום

טרום בסיסי א' או ב' ובסיסי

2-17.9.2018

3-4.2.2019

בניין "ווב" חדר 205

בין השעות: 09:00-12:00

ו- 13:00-14:00

מתקדמים א'

ומתקדמים ב'

בפקולטות/בי"ס בהתאם למפורסם בידיעונים

2.9-8.10.2018 בשעות 8:00-22:00 וב- 9.10.18 עד לשעה 16:00 

3-4.2.2019 בשעות: 8:00-16:00

באתר האינטרנט: www.tau.ac.il בפונקציה "מידע אישי לסטודנט"

לצורך הרישום יש להקיש את מס' הזהות וסיסמה

רישום לכל השפות בתאריכים: 2.9-9.10.2018

כתובת האתר באינטרנט www.tau.ac.il.

הקורסים כרוכים בתשלום עבור תלמידים שאינם חייבים בשפה זרה נוספת.

 

שינויים וביטולים יתקיימו בשבועיים הראשונים של הסמסטר בשעות 9:00-12:00

ו- 13:00-15:00 בלבד, בבניין "ווב" חדר 205.

המרכז למצוינות אקדמית בשפות

המרכז למצוינות אקדמית בשפות,ביחידה לשפות זרות באוניברסיטת תל אביב,מזמין אתכם לשפר את הכישורים שלך באנגלית ובשפות נוספות, תוך התמקדות בצרכים של התלמיד: כתיבה, קריאה, דיבור ושמיעה למטרות אקדמיות ומקצועיות.

אנו מציעים מפגשים פרטניים, עם חונכים מנוסים ומקצועיים, בסביבה ידידותית ותומכת. במהלך המפגשים, החונכים שלנו יתייחסו לנקודות החזקה ולאתגרים שעמם אתה מתמודד ויסייעו לשפר את העבודה האקדמית שלך בכל רמה.