(1) במשך שנת הלימודים נערך הרישום לאנגלית לקראת תחילת כל סמסטר בנפרד ולשפות אחרות לקראת תחילת שנה"ל בלבד. הסטודנטים מתבקשים לעקוב אחר הפרסומים בדבר מועדי הרישום.

(2) אין להשתתף בקורס ללא רישום במזכירות היחידה (לא כולל קורסים שהרישום אליהם באמצעות האינטרנט), לא ניתן לבטל קורס באינטרנט לאחר מועדי הרישום.

(3) ביטול קורס יתבצע בשבועיים הראשונים מפתיחת הקורס. לאחר מכן התלמיד יחוייב בתשלום מלא עבור הקורס.

(4) אין להרשם לקורסים חופפים.

פתיחת קורס מותנת במספר המשתתפים הנרשמים אליו.

תאריכי רישום:

לרמות טרום בסיסי א' או ב' ובסיסי:

סמסטר א': 1-5.9.2019 , סמס' ב': 16-17.2.2020

בין השעות: 09:00-12:00 ו- 13:00-14:00.

(פתיחת קורסים ברמות אלה מותנת במספר נרשמים)

הרישום יתקיים בבניין "ווב", קומה 2, חדר 205.

לרמות "מתקדמים א" ו- "מתקדמים ב'":

סמסטר א': 1.9-21.10.2019, סמ' ב': 16-17.2.2020

בין השעות 08:00-22:00. בסמ' ב' הרישום יתקיים עד לשעה 16:00.

הרישום יתקיים באתר האינטרנט: https://www.ims.tau.ac.il/Tal/Default.aspx? '

בפונקציה "מידע אישי לסטודנט".

לצורך הרישום יש להקיש את מספר הזהות והסיסמה.

לשפות אחרות:

בתאריך 22.9.2019 עד לשעה 16:00 ובתאריכים: 1.9.2019-21.10.2019, בשעות 08:00 ועד 22:00.

הרישום יתקיים באתר האינטרנט:https://www.ims.tau.ac.il/Tal/Default.aspx?

קורסי שפה כרוכים בתשלום עבור תלמידים שאינם חייבים בשפה זרה.

שינויים וביטולים יתקיימו בשבועיים הראשונים של הסמסטר בשעות 09:00-12:00

ו- 13:00-15:00 בלבד, בבניין "ווב" חדר 205.

 

 

 

למענה אישי, בתקופת הקורנה, יש לפנות לדורין בכתובת dorina@tauex.tau.ac.il

  

המרכז למצוינות אקדמית בשפות

המרכז למצוינות אקדמית בשפות,ביחידה לשפות זרות באוניברסיטת תל אביב,מזמין אתכם לשפר את הכישורים שלך באנגלית ובשפות נוספות, תוך התמקדות בצרכים של התלמיד: כתיבה, קריאה, דיבור ושמיעה למטרות אקדמיות ומקצועיות.

אנו מציעים מפגשים פרטניים, עם חונכים מנוסים ומקצועיים, בסביבה ידידותית ותומכת. במהלך המפגשים, החונכים שלנו יתייחסו לנקודות החזקה ולאתגרים שעמם אתה מתמודד ויסייעו לשפר את העבודה האקדמית שלך בכל רמה.