יום עיון לכבוד פרסום הספר 'המצוקות, התקוות והייאוש של יהודי רוסיה הסובייטית', מאת פרופ' מתתיהו מינץ, התקיים ביום שני, י"ח בכסלו תשע"ו, 30.11.2015, באוניברסיטת תל אביב.

להאזנה ליום העיון

16:15-16:00 ברכות
פרופ' דינה פורת, מרכז קנטור לחקר יהדות אירופה בימינו, אוניברסיטת תל-אביב
ד"ר אבי בראלי, עורך "עיונים בתקומת ישראל"; מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

17:15-16:15 מושב ראשון – בין שתי מלחמות העולם
יו"ר: פרופ' יוסף גורני, אוניברסיטת תל-אביב
ד"ר מרקוס זילבר, אוניברסיטת חיפה
המצוקות, התקוות והייאוש של יהודי רוסיה הסובייטית – המעגל השלישי בתולדות הלאומיות היהודית במזרח אירופה?
פרופ' גור אלרואי, אוניברסיטת חיפה
הליגה לארץ חופשית (פריילאנד ליגע) ותכנית בירובידז'אן

17:30-17:15 – הפסקה

19:30-17:30 מושב שני – אחרי השואה
יו"ר: פרופ' דני גוטווין, אוניברסיטת חיפה
פרופ' אביבה חלמיש, האוניברסיטה הפתוחה
התבוננות מחודשת ב"הצהרת גרומיקו", מאי 1947
פרופ' אלי צור, מכללת סמינר הקיבוצים; המרכז לתיעוד וחקר של תנועת השומר הצעיר והקיבוץ הארצי, יד יערי
מתתיהו מינץ בפולין 1949-1948
פרופ' מתתיהו מינץ, אוניברסיטת תל-אביב
דברי תגובה