מטרתה של אנתולוגיה זו להציג לפני הקורא הישראלי בפעם הראשונה את הספרות הקראית על עושרה הרב. הקראים תרמו תרומה נכבדה לספרות היהודית בפרשנות המקרא ותרגומו, המסורה, תיאולוגיה, הדקדוק העברי ועוד. החומר העשיר שנמנה לעיל אינו נגיש, גם למי שמעוניין בו. רובו עדיין בכתבי יד, אשר נכתבו ברובם בערבית-יהודית. על כן, ספר זה יהווה תרומה חשובה להכנסת הספרות הקראית לשיח הישראלי.

לשם הכנת אנתולוגיה זו, נעשתה פניה למיטב החוקרים בארץ ובעולם, כדי שיבחרו בטקסטים הקשורים לתחום מחקרם. כמו כן, החוקרים התבקשו להוסיף הקדמות המבהירות את התרומה הקראית בנושא. כל החומר הגיע, ועבר בדיקה ראשונית.

פרופ' פוליאק ופרופ' ארדר כתבו את המבוא הכללי בגרסתו הראשונה, אבל עיקר המאמץ השנה מוקדש לעריכה סופית של כל הטקסטים. הצפי לסיום העריכה עד סוף שנת תשע"ז, ולראות אור בראשית שנת תשע"ח.

אירועים וכנסים

אין אירועים

חדשות המרכז

מאגר המידע המקוון של בתי עלמין יהודיים בטורקיה ע"ש פרופ' ברנארד לואיס ז"ל

המרכז לחקר התפוצות על שם גולדשטיין-גורן מתכבד להשיק את פרוייקט מאגר המידע המקוון של בתי עלמין יהודיים בטורקיה ע"ש פרופ' ברנארד לואיס ז"ל

קרא עוד...

עדכונים בנוגע לפעילות ספריית מהלמן בתקופה הקרובה

בהתאם לתקנות "התו הסגול" תתאפשר הכניסה לספרייה בהזמנת מקום מראש בלבד.

קרא עוד...

יום עיון לציון שנה לפטירתו של פרופ' שלמה סימונסון ז"ל - הודעה על דחיית מועד האירוע

המרכז לחקר התפוצות ע"ש גולדשטיין גורן מבקש להודיע על דחיית מועד האירוע.

הודעה על מועד חדש תימסר בהמשך.