אחד המאפיינים של הקהילה היהודית ברומניה היא היותה גשר בין יהודי אירופה המערבית למזרחית, וכן בין יהודים ספרדים לאשכנזים.
מטרת המחקר הייתה לעמוד על צביונה המיוחד של הקהילה היהודית ברומניה ועל התהליכים החברתיים - התרבותיים שעיצבו אותה.

המחקר התמקד בנושאים הבאים:

  • מרכיבי היסוד של הקהילה: המשפחה, בית הספר ומוסדות קהילתיים אחרים – חברתיים, דתיים ותרבותיים.

  • הקהילה בהקשר הגיאוגרפי שלה (כפר, עיירה, עיר).

  • היחסים בין הקהילה לבין החברה הרומנית הסובבת, ובין הקהילות לבין עצמן.

  • היחסים בין קהילת יהודי רומניה לבין הקהילות היהודיות בארצות השכנות (הבלקנים, פולין, גליציה ועוד);

  • ההשפעה הגדולה שנודעה ליהדות גרמניה על הקהילה היהודית ברומניה.

המחקר התבסס על מחקר ארכיוני לרבות חקר בתי קברות. על בסיס הממצאים, פרופ' רוטמן כתב ספר בשם The Kehillah in Romania: The Pulse, Character and History of the Jewish Community of Romania. הספר יצא לאור בהוצאת המרכז לחקר התפוצות, אוניברסיטת תל אביב תשע"ו.

אירועים וכנסים

אין אירועים

חדשות המרכז

ערב עיון בנושא אמנות והומניזם אחרי השואה

יום שני, 10 ביוני 2019,  16:30 -  19:30

המרכז לחקר התפוצות ע"ש גולדשטיין-גורן מתכבד להזמינכם לערב עיון  בנושא "אמנות והומניזם אחרי השואה"

קרא עוד...

ספרו החדש של פרופ' משה אורפלי -- "פירוש חמאת החמדה"

המרכז מתכבד לבשר על פרסום ספרו החדש של פרופ' משה אורפלי "פירוש חמאת החמדה: לחמישה חומשי תורה עם ההפטרות מאת ר' שת הרופא בן יפת מארם צובה". ספר זה יצא לאור כחלק מהסדרה החדשה של המרכז "כתבי ידע". להזמנות ניתן לפנות למרכז בטלפון 03-6409799 או במייל לכתובת: diaspora@tauex.tau.ac.il

קרא עוד...