המכון לחקר תולדות יהדות פולין ויחסי ישראל-פולין נחנך בישיבת חבר הנאמנים של אוניברסיטת תל-אביב בשנת 2004, על בסיס תרומה של התעשיין מר רמי אונגר ופירות של קרנות ייעודיות שעמדו לרשות היחידה לחקר תולדות יהדות פולין ומורשתם במרכז לחקר התפוצות ע"ש גולדשטיין-גורן.

מטרות המכון הן לפתח ולקדם באוניברסיטת תל-אביב מחקר מדעי והוראה אקדמית של כל הקשור לתולדות יהודי פולין ותרבותם. המכון משתף פעולה עם מוסדות וארגונים אקדמיים וציבוריים בישראל ובעולם כדי לקדם את פעולותיו.

בין תחומי העיסוק של המכון: פרסום ספרים ומחקרים מדעיים, עידוד חוקרים צעירים על ידי מתן פרסים ומלגות, ארגון כנסים ומתן חסות לאירועים אקדמיים, אחריות על הוראת השפה הפולנית באוניברסיטה וסיורים לימודיים למזרח אירופה.

ראש המכון: פרופ' דוד אסף
מזכיר המכון: דרור שגב

הנהלת המכון

פרופ' דוד אסף
ד"ר סקוט אורי
פרופ' שמחה גולדין
פרופ' חוי דרייפוס
פרופ' אבנר הולצמן
פרופ' שבח וייס
פרופ' אברהם נוברשטרן
פרופ' אברהם עורי

ועדת מלגות

ועדת פרסומים

פרופ' דוד אסף (יו"ר)
ד"ר סקוט אורי
פרופ' חוי דרייפוס
פרופ' אבנר הולצמן

פרופ' דוד אסף (יו"ר)
פרופ' דוד אנגל
פרופ' אבנר הולצמן
פרופ' אברהם נוברשטרן

חדשות ואירועים

Research Fellowships for Graduate Students in the History and Culture of Polish Jews 2015-2016

We are pleased to announce two research grants (20,000 NIS each) for graduate students based at universities or similar institutions of higher education in Poland who are working on various aspects of the history and culture of Polish Jews.

Read More...

in the History and Culture of Polish Jews 2015-2016

We are pleased to announce that our institute is offering one research fellowship (15,000 NIS) for a scholar permanently based at a university or similar institution of higher education in Poland, who is working on various aspects of the history and culture of Polish Jews.

Read More...