מלגות ופרסים

המכון מעניק מלגות ופרסי עידוד שנתיים לסטודנטים לתואר שני ושלישי באוניברסיטת תל-אביב שנושא עבודתם מוקדש לחקר יהודי פולין ותרבותם. המלגות והפרסים מיועדים לסטודנטים שהצעתם לתזה או לעבודת המחקר כבר אושרה.

בנוסף, מעניק המכון מלגות מחקר עבור סטודנטים וחוקרים מפולין העוסקים בתולדות יהודי פולין ותרבותם.

תתי-קטגוריות

במכון פועלת מזה חמש שנים תכנית מלגות קיום לתלמידי תואר שלישי העוסקים בתולדות יהודי פולין ותרבותם. המלגות מיועדות אך ורק לסטודנטים הרשומים באוניברסיטת תל-אביב שהצעת המחקר שלהם אושרה. הן ניתנות לשנה אחת בלבד עם אפשרות הארכה עד לשלוש שנים (לכל היותר). גובה כל מלגת קיום כ-60,000 ₪.

המכון מעניק פרסי עידוד שנתיים, בגובה של 5,000 ₪, לסטודנטים לתואר שני ושלישי באוניברסיטת תל-אביב שנושא עבודתם מוקדש לחקר יהודי פולין ותרבותם. הפרסים מיועדים לסטודנטים שהצעתם לתזה או לעבודת המחקר כבר אושרה. תלמידי תואר שני זכאים לקבל פרס עידוד פעם אחת בלבד, ותלמידי תואר שלישי עד שלוש פעמים.

המכון מעניק סיוע כספי לסטודנטים באוניברסיטת תל-אביב המבקשים ללמוד פולנית במסגרת קורסים אקדמיים המתקיימים בפולין.

These grants will enable graduate students (with a preference for PhD candidates) from Poland to spend one semester (three months) as visiting research students at Tel Aviv University. Fellows will enjoy access to university libraries and archives as well as other academic services, and will be required to attend a language course in Hebrew ('Ulpan').

This award will enable a scholar from Poland to spend up to two months as a visiting researcher at Tel Aviv University.

חדשות ואירועים

Research Fellowships for Graduate Students in the History and Culture of Polish Jews 2015-2016

We are pleased to announce two research grants (20,000 NIS each) for graduate students based at universities or similar institutions of higher education in Poland who are working on various aspects of the history and culture of Polish Jews.

Read More...

in the History and Culture of Polish Jews 2015-2016

We are pleased to announce that our institute is offering one research fellowship (15,000 NIS) for a scholar permanently based at a university or similar institution of higher education in Poland, who is working on various aspects of the history and culture of Polish Jews.

Read More...