מלגות קיום לסטודנטים מאוניברסיטת תל אביב

במכון פועלת מזה חמש שנים תכנית מלגות קיום לתלמידי תואר שלישי העוסקים בתולדות יהודי פולין ותרבותם. המלגות מיועדות אך ורק לסטודנטים הרשומים באוניברסיטת תל-אביב שהצעת המחקר שלהם אושרה. הן ניתנות לשנה אחת בלבד עם אפשרות הארכה עד לשלוש שנים (לכל היותר). גובה כל מלגת קיום כ-60,000 ₪.

המכון לחקר יהדות פולין מעניק מלגת קיום שנתית לסטודנטים לתואר שלישי העוסקים בתולדות יהודי פולין ותרבותם, הרשומים באוניברסיטת תל-אביב ושהצעת המחקר שלהם אושרה. מלגת הקיום תינתן לשנה אחת בלבד עם אפשרות הארכה עד לשלוש שנים (בסה"כ) ובכפוף לתקנון המלגה.

גובה המלגה: עד 60,000 ₪ לשנה

שנת תשע"ג/ 2013

ענת ואתורי (חצי מלגה)

חדשות ואירועים

Research Fellowships for Graduate Students in the History and Culture of Polish Jews 2015-2016

We are pleased to announce two research grants (20,000 NIS each) for graduate students based at universities or similar institutions of higher education in Poland who are working on various aspects of the history and culture of Polish Jews.

Read More...

in the History and Culture of Polish Jews 2015-2016

We are pleased to announce that our institute is offering one research fellowship (15,000 NIS) for a scholar permanently based at a university or similar institution of higher education in Poland, who is working on various aspects of the history and culture of Polish Jews.

Read More...