פרסי עידוד שנתיים לסטודנטים מאוניברסיטת תל אביב

המכון מעניק פרסי עידוד שנתיים, בגובה של 5,000 ₪, לסטודנטים לתואר שני ושלישי באוניברסיטת תל-אביב שנושא עבודתם מוקדש לחקר יהודי פולין ותרבותם. הפרסים מיועדים לסטודנטים שהצעתם לתזה או לעבודת המחקר כבר אושרה. תלמידי תואר שני זכאים לקבל פרס עידוד פעם אחת בלבד, ותלמידי תואר שלישי עד שלוש פעמים.

המכון לחקר יהדות פולין מעניק פרסי עידוד שנתיים לסטודנטים לתואר שני ושלישי שנושא עבודתם מוקדש לחקר יהודי פולין ותרבותם. הפרסים מיועדים לסטודנטים הרשומים באוניברסיטת תל-אביב, שהצעת המחקר שלהם כבר אושרה.
תלמידי תואר שני יכולים לקבל פרס עידוד פעם אחת לכל היותר. תלמידי תואר שלישי יכולים לקבל פרס עידוד שלוש פעמים לכל היותר.

גובה הפרס: עד 5,000 ₪

שנת תשע"ג/ 2013

לא חולקו פרסי עידוד שנתיים

חדשות ואירועים

Research Fellowships for Graduate Students in the History and Culture of Polish Jews 2015-2016

We are pleased to announce two research grants (20,000 NIS each) for graduate students based at universities or similar institutions of higher education in Poland who are working on various aspects of the history and culture of Polish Jews.

Read More...

in the History and Culture of Polish Jews 2015-2016

We are pleased to announce that our institute is offering one research fellowship (15,000 NIS) for a scholar permanently based at a university or similar institution of higher education in Poland, who is working on various aspects of the history and culture of Polish Jews.

Read More...