סימפוזיון אזרחות היום: בין ניאו-ליברליזם לפופוליזם

אזרחות היום: דברי פתיחה / אדריאנה קמפ

הדמוס נעלם? הפופוליזם כאתגר על התפיסה הניאו־ליברלית של הפוליטי / דני פילק

אזרחות כלכלית בישראל בעידן חוק הלאום: המקרה של נשים פלסטיניות / עמליה סער

מסחור האזרחות כמגמה גלובלית / יוסי הרפז

מאמרים:

בנייתו של הומו פיננסיוס: מוסכמות, רגשות ומוסר בחינוך הפיננסי / דניאל ממן וזאב רוזנהק 

בעקבות הגבריות האבודה: תיירי מין ישראלים בתאילנד / גיא ברוקר ועמליה סער 

פתיחות רוחנית בניו אייג' היהודי: היבדלות מעמדית בעידן פוסט־חילוני / רחל ורצברגר ודנה קפלן 

מפגשים סביב ספרים: 

תמר כתריאל, חיים חזן ואדם קלין אורון

על ספרה של מיכל קרבאל-טובי: When the State Winks: The Performance of Jewish Conversion in Israel

עמית קפלן, עדי מורנו וסלביה פוגל־ביזאוי

על ספרה של דפנה הקר: Legalized Families in the Era of Bordered Globalization

ביקורות ספרים

 

 MAMMANROZNHACK

 

להורדת הגיליון המלא 


 download square

 

 


מבוסס על מיני–מליאה שנערכה לכבוד הכנס ה–50 של האגודה הסוציולוגית הישראלית, שהתקיים באוניברסיטת חיפה בתאריכים 21–22 בינואר 2019. 

 

אזרחות היום: דברי פתיחה / אדריאנה קמפ

הדמוס נעלם? הפופוליזם כאתגר על התפיסה הניאו־ליברלית של הפוליטי / דני פילק

אזרחות כלכלית בישראל בעידן חוק הלאום: המקרה של נשים פלסטיניות / עמליה סער

מסחור האזרחות כמגמה גלובלית / יוסי הרפז

pdf

 

 


האינדיבידואליזציה, ההפרטה וההשווקה (marketization) של ניהול סיכונים הם מאפיינים מכוננים של הקפיטליזם הפיננסי. בתנאים אלו, היחיד נדרש לנהל סיכונים כלכליים וחברתיים ולהבטיח את רווחתו באמצעות השתתפותו בשוק המוצרים והשירותים הפיננסיים. תוכניות לחינוך פיננסי ממלאות תפקיד חשוב בניסוח ובהפצת המודל של הסובייקט הרצוי בשוק זה — ההומו פיננסיוס. מאמר זה מציג ניתוח של מגוון רחב של תוכניות חינוך פיננסי המופעלות על ידי ארגונים מדינתיים ולא–מדינתיים בישראל, ובוחן כיצד הן מגדירות, מסבירות ומצדיקות התנהגות פיננסית נאותה ואת מאפייני הסובייקט שעומדים ביסודה. מהניתוח עולה שלצורך זה התוכניות משתמשות בשלושה מכשירים דיסקורסיביים מרכזיים: מוסכמות, רגשות וציוויים מוסריים. השימוש במכשירים דיסקורסיביים אלו מסייע לכונן ולהדק את החיבור שבין עמדות הסובייקט הרצויות ובין האינדיבידואליזציה, ההפרטה וההשווקה של ניהול סיכונים כלכליים. פרויקט החינוך והאוריינות הפיננסית מתגלה כבעל משמעות פוליטית יסודית ורחבה הרבה מעבר להעברת מידע והנחלת מיומנויות טכניות לאוכלוסייה. זהו פרויקט פוליטי שמבקש ללמד את האוכלוסייה הכללית "להיות" סובייקט פיננסי המאופיין בנטיות קוגניטיביות, רגשיות ומוסריות מסוימות, וכך הוא תורם לנרמול הלוגיקה הרעיונית והמוסדית של הפיננסיאליזציה של חיי היומיום.


pdf

 


המאמר מציג את זירת תיירות המין של גברים ישראלים בפטאיה שבתאילנד כמקום לכינון מחדש ולשיקום סימבולי של דומיננטיות גברית, שעל פיהם אבדה כאשר הנשים הישראליות הפכו לחזקות ולתובעניות מדי. עבודת שדה ושישים ראיונות עם תיירים ישראלים בעיר, שהיא מרכז עולמי של תעשיית המין, חושפים אצל הגברים תחושות של נחיתות לגבי מראם, מצבם הכלכלי ואונם, וכעס כלפי נשים ישראליות שלהרגשתם פוגעות ביכולתם לממש את גבריותם. הגברים הישראלים מחפשים מפלט זמני בחופשת המין בתאילנד, שהפכה לזמינה וזולה עבורם בזכות היתרון היחסי של ישראל בכלכלה הגלובלית. שם הם מנסים לממש פנטזיות של גבריות פטריארכלית בלתי מעורערת באמצעות פרפורמנס של היפר–גבריות, שליטה, אלימות והכפפת נשים. הניתוח מפרש פרקטיקות אלו כתגובה לעלייה היחסית בכוחן של הנשים בישראל, לקושי המתגבר של גברים לתפקד כמפרנסים ראשיים ולציפיות הסותרות שהם תופסים כמופנות כלפיהם — להמשיך להפגין און מיני וכלכלי אך בה בעת לגלות רגישות ולנהוג בשוויוניות מגדרית.

pdf
תקציר. מאמר זה מתבונן בניו אייג' היהודי בישראל כבמקרה מבחן להתארגנות מחדש של השדה הדתי ולעלייתן של צורות דתיות היברידיות בעידן הפוסט–חילוני. שלא כמו רוב המחקרים בנושא, המדגישים את הממד הפוליטי או האתני של צורות דתיות עולות מעין אלה, המאמר מציג ניתוח מעמדי של פרקטיקות של חידוש היהדות ומתמקד בדפוסי היבדלות המתבססים על לקטנות תרבותית ואומניבוריוּת, ועל מעורבות רגשית וגופנית המכוונת ליצירת חוויה רוחנית–יהודית אותנטית. אנו מראות שהמשתתפים מנסחים את פעולת ההיבדלות במונחים של פתיחות רוחנית וכי ההיבדלות נעשית באמצעות שתי פרקטיקות עיקריות: הטמעה סלקטיבית של השפעות רוחניות לא– יהודיות ותוך–יהודיות, וחיבור אישי וקולקטיבי ליהדות באמצעות חידוש הריטואל היהודי. יחדיו, שתי פרקטיקות אלו משרטטות גבולות מעמדיים המבחינים את אנשי העידן החדש היהודי החילונים ממי שנתפסים כמסוגרים, מאובנים ופסיביים מבחינה דתית.
pdf

 


When the State Winks: The Performance of Jewish Conversion in Israel \ Michal Kravel־Tovi

אנתרופולוגיה של מפגשים / תמר כתריאל

מסכות כשרות / חיים חזן

מערך הגיור כתרופה לאימה דתית / אדם קלין אורון

pdf

 

 

 

Legalized Families in the Era of Bordered Globalization \ Daphna Hacker

כמה מחשבות על "משפחות ממושפטות" / עמית קפלן

עידן הגלובליות המוגבלת / עדי מורנו

מוסד המשפחה בישראל בעידן הגלובליזציה המוגבלת המגודרת: המקרה של חוק ברית הזוגיות לחסרי דת, התש"ע־2010 / סלביה פוגל־ביזאוי

pdf


תמר ברגר על

דעת המקום: מחוזות זיכרון ישראליים / מיכאל פייגה

pdf

 

רגב נתנזון על

Jaffa Shared and Shattered: Contrived Coexistence in Israel\Palestine \ Daniel Monterescu

pdf

 

ארז צפדיה על

יחסי יהודים־ערבים בערים המעורבות לוד ורמלה: אידאולוגיה מול חיי היום־יום / אילן שדמה

pdf

 

ליליאן אבו־טביך על

זהות מעמדית בהתהוות: פרוֹפסיוֹנליוֹת פלסטיניוֹת בנגב / סראב אבורביעה־קווידר

 pdf

  

גל לוי ומחמד מסאלחה על

החברה האזרחית הערבית בישראל: אליטות חדשות, הון חברתי ותודעה אופוזיציונית / אמל ג'מאל

pdf

 

עמליה סער על

Gendering Israel’s Outsourcing: The Erasure of Employees’ Caring Skills \ Orly Benjamin

pdf

 

 

 

אדם קלין אורון על

Jews in the Age of Authenticity: Jewish Spiritual Renewal in Israel \ Rachel Wercbzerger

pdf

 

אורי רם על

חיים חדשים: דת, אימהות ואהבה עליונה בהגותו של אהרון דוד גורדון / עינת רמון

pdf

 

דינה רוגינסקי על

סדקים של חירות: גוף, מגדר ואידיאולוגיה בחינוך לריקוד לישראל / הודל אופיר ויעל (ילי) נתיב

pdf

 

טליה טרזה אסן על

נערות וגופן: מדברות, נוכחות, נסתרות / עינת לחובר, עינת פלד ומיכל קומם (עורכות)

pdf

  

ניר אביאלי על

השדות באפריקה: חוויות של מחקר והבניית ידע / רות ג'יניאו, נועה לוי ולין שלר (עורכות)

pdf

 

אפרת ירדאי על

Getting Respect: Responding to Stigma and Discrimination in the United States, Brazil and Israel \ Michéle Lamont, Graziella Moraes Silva, Jessica Welburn, Joshua Guetzkow, Nissim Mizrachi, Hanna Herzog and Elisa Reis

pdf


 


 

 

כניסה למנויים

הצצה לתוך גיליונות (קישור למאמר בלחיצה על התמונה):

אתניות ומיניות: סובייקטיביות מזרחית-הומואית חדשה ותיירות גאה בתל אביב / גילי הרטל ואורנה ששון-לוי

אתניות ומיניות: סובייקטיביות מזרחית-הומואית חדשה ותיירות גאה בתל אביב / גילי הרטל ואורנה ששון-לוי

שמיים ריקים ממלאכים: פולמוס ההדתה בחופת האתיקה הפרוטסטנטית / יהודה שנהב

שמיים ריקים ממלאכים: פולמוס ההדתה בחופת האתיקה הפרוטסטנטית / יהודה שנהב

בעקבות הגביע הקדוש: יינות ילידיים, מדע והפוליטיקה הקולוניאלית של הזהות המקומית / אריאל הנדל ודניאל מונטרסקו

בעקבות הגביע הקדוש: יינות ילידיים, מדע והפוליטיקה הקולוניאלית של הזהות המקומית / אריאל הנדל ודניאל מונטרסקו

"פה התערבבו היחד והבדידות": על ארכיטקטורה ופיקוח בחדר האוכל הקיבוצי / עידית רן–שכנאי

על האש: בשר, כוח, מרחב ולאומיות ביום העצמאות הישראלי / ניר אביאלי

על האש: בשר, כוח, מרחב ולאומיות ביום העצמאות הישראלי / ניר אביאלי

על גוף סמלי וגוף פיזי: ייצוגיות וחריגּות בשדה המחול העממי הישראלי / דינה רוגינסקי

על גוף סמלי וגוף פיזי: ייצוגיות וחריגּות בשדה המחול העממי הישראלי / דינה רוגינסקי

בנייתו של הומו פיננסיוס: מוסכמות, רגשות ומוסר בחינוך הפיננסי / דניאל ממן וזאב רוזנהק

בנייתו של הומו פיננסיוס: מוסכמות, רגשות ומוסר בחינוך הפיננסי / דניאל ממן וזאב רוזנהק

חזיון ראווה של כוח ממסדי בצומת שבין גזע למגדר / נועה חזן

חזיון ראווה של כוח ממסדי בצומת שבין גזע למגדר / נועה חזן

תמונה קבוצתית יפה עם רובה: ייצוגי חיילות באלבומי צה

תמונה קבוצתית יפה עם רובה: ייצוגי חיילות באלבומי צה"ל בשנים 1958-1948 / חוה ברונפלד-שטיין

דרך כמקום בתנועה: כביש 31 וערד בין חיבור לניתוק / בתיה רודד, אבינעם מאיר וארנון בן-ישראל

דרך כמקום בתנועה: כביש 31 וערד בין חיבור לניתוק / בתיה רודד, אבינעם מאיר וארנון בן-ישראל

לעזוב את גן עדן: סביבתנות וקידום השלום בחצי האי סיני, 1977-1983 / שחר שדה

לעזוב את גן עדן: סביבתנות וקידום השלום בחצי האי סיני, 1977-1983 / שחר שדה

להוציא פסולת מאשפה: רשמים אנתרופולוגיים מסקרי אשפה ביתית בישראל / טליה פריד

להוציא פסולת מאשפה: רשמים אנתרופולוגיים מסקרי אשפה ביתית בישראל / טליה פריד

פרופסיונליזם בישראל: בין שימור כוחה של הפרופסיה להגנת ההגמוניה / הדס שדר וצביקה אור

פרופסיונליזם בישראל: בין שימור כוחה של הפרופסיה להגנת ההגמוניה / הדס שדר וצביקה אור

מכונת המגורים: לקראת מודרניות אלטרנטיבית / הדס שדר וחיים יעקובי

מכונת המגורים: לקראת מודרניות אלטרנטיבית / הדס שדר וחיים יעקובי

פוליטיקה ביו-מרחבית בישראל: טריטוריה, דמוגרפיה ושליטה אפקטיבית / ינון כהן וניב גורדון

פוליטיקה ביו-מרחבית בישראל: טריטוריה, דמוגרפיה ושליטה אפקטיבית / ינון כהן וניב גורדון

חזיון ראווה של כוח ממסדי בצומת שבין גזע למגדר / נועה חזן

חזיון ראווה של כוח ממסדי בצומת שבין גזע למגדר / נועה חזן

בין פלשתינה, לבנון ואירופה: נסיעות וטיולים בתנאים של מזרח תיכון קולוניאלי חסר גבולות / שחר פן

בין פלשתינה, לבנון ואירופה: נסיעות וטיולים בתנאים של מזרח תיכון קולוניאלי חסר גבולות / שחר פן

גלובליזציה, שייכות וקהילת מהגרי העבודה האפריקאים בתל אביב-יפו / אילן ויזל וטובי פנסטר

גלובליזציה, שייכות וקהילת מהגרי העבודה האפריקאים בתל אביב-יפו / אילן ויזל וטובי פנסטר

תמונה קבוצתית יפה עם רובה: ייצוגי חיילות באלבומי צה

תמונה קבוצתית יפה עם רובה: ייצוגי חיילות באלבומי צה"ל בשנים 1958-1948 / חוה ברונפלד-שטיין