הנחיות לכותבי וכותבות מאמרים:

•          מערכת "סוציולוגיה ישראלית" מזמינה הגשת מאמרים אמפיריים, ממגוון מתודולוגיות ובעלי תרומה תאורטית ואמפירית מובחנת, לסוציולוגיה הישראלית בפרט ולסוציולוגיה בכלל.

•          מערכת כתב העת תשקול לפרסם רק מאמרים שטרם פורסמו, בעברית או בכל שפה אחרת. מאמרים שיתקבלו במערכת יעברו שיפוט אקדמי אנונימי על ידי קוראים מומחים.

•          היקף המאמר לא יעלה על 9,000 מילה, כולל הערות שוליים ורשימת מקורות מלאה. על המאמר לכלול תקציר בן כ-150 מילה בעברית ובאנגלית, המפרט את שאלת המחקר, שיטת המחקר, ממצאים ותרומת המחקר,  כתב היד יוגש בפונט David, גודל 12, רווח כפול.

•          טבלאות וגרפים יש לצרף בסוף המאמר מוכנים להדפסה ולסמן בגוף המאמר היכן יש למקמם.

•          המאמר ייפתח בעמוד שער ובו כותרת המאמר בעברית ובאנגלית, שמות המחברים, כתובת, מספר טלפון, דוא"ל ושיוך אקדמי או מקצועי של הכותבים. שמות הכותבים לא יופיעו בחלקים אחרים של המאמר.

•          באחריות הכותבות לערוך את ההפניות למקורות ורשימת המקורות על פי כללי ה-APA, אך עם שמות פרטיים מלאים של כותבי המקורות.

•         כתב היד חייב להיות בעברית. כתב יד באנגלית יישקל רק במקרים יוצאי דופן, ואם יאושר לפרסום יהיה על המחברים לדאוג לגרסה עברית שלו.

יש להגיש את המאמר בפורמט word באמצעות הדוא"ל, לכתובת: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. אין להגיש מאמר שנמצא תחת שיפוט בכתב עת אחר. 

 

כניסה למנויים

מתוך: על האש: בשר, כוח, מרחב ולאומיות בגן סאקר ביום העצמאות הישראלי / ניר אביאלי, גיליון יד מס' 1.

מתוך: על גוף סימלי וגוף פיזי ייצוגיות וחריגות בשדה המחול העממי והישראלי / דינה רוגניסקי, גיליון יג מס' 2.

מתוך: רקדנים קדומים: עקבותיו של הריקוד בארכיאולוגיה של ארץ ישראל, 600-1200 לפנה"ס / בתיה שכטר, גיליון יג מס' 2.

מתוך: רקדנים קדומים: עקבותיו של הריקוד בארכיאולוגיה של ארץ ישראל, 600-1200 לפנה"ס / בתיה שכטר, גיליון יג מס' 2.

מתוך: חיזיון ראווה של כוח ממסדי בצומת שבין גזע למגדר / נועה חזן, גיליון יד מס' 2.

מתוך: גלובליזציה, שייכות וקהילת מהגרי העבודה האפריקאים בתל אביב-יפו / אילן ויזל וטובי פנסטר, גיליון ח מס' 2.

מתוך: על גוף סימלי וגוף פיזי ייצוגיות וחריגות בשדה המחול העממי והישראלי / דינה רוגניסקי, גיליון יג מס' 2.

מתוך: רקדנים קדומים: עקבותיו של הריקוד בארכיאולוגיה של ארץ ישראל, 600-1200 לפנה"ס / בתיה שכטר, גיליון יג מס' 2.