המלגות מוצעות בהתאם לתנאי הקרנות התומכות בתכנית

הזכאות למלגה וגובה המלגה יקבעו על פי גובה המשכורת השנתית של התלמיד. כן יילקחו בחשבון במקרים מיוחדים המצב הכלכלי של משפחת התלמיד והתרומה החברתית והציבורית הצפויה של התלמיד.

בנוסף יתכן שיוצעו מלגות נוספות מיוחדות לסטודנטים המתמחים בתחומים ספציפיים.

אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות של הפקולטה למשפטים להעניק מלגה לתלמיד כלשהו.

מקבלי המלגה ידרשו לחתום על הסכם מלגה בנוסף להסכם הלימודים.

יצירת קשר

לפרטים נוספים מלא פרטיך ונחזור אליך:

פרטי התקשרות

תכנית תל-אביב Northwestern
הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן, אוניברסיטת תל-אביב
קריית האוניברסיטה, רמת אביב,
תל-אביב 6997801
טלפון: 03-6405204
פקסימיליה: 03-6408366
דוא"ל: oritdr@tauex.tau.ac.il