המלגות מוצעות בהתאם לתנאי הקרנות התומכות בתכנית

הזכאות למלגה וגובה המלגה יקבעו על פי קריטריונים משתנים לפי הקרנות התומכות בתכנית באותה שנה.

בין היתר נשקלים ותק המועמד/ת, תפקיד במגזר הציבורי, היות המועמד/ת נמנה על הפריפריה הגיאוגרפית או חברתית במדינת ישראל ועוד.

אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות של הפקולטה למשפטים להעניק מלגה לסטודנט/ית כלשהו.

הגשת בקשה למלגה מתבצעת במקביל להגשת מועמדות לתכנית. 

המעונינים במלגה - יש להעביר למזכירות התכנית: שלושה תלושי שכר אחרונים ומכתב בקשה למלגה, בנוסף למסמכים המתבקשים.

מקבלי המלגה ידרשו לחתום על הסכם מלגה בנוסף להסכם הלימודים.

יצירת קשר

לפרטים נוספים מלא פרטיך ונחזור אליך:

פרטי התקשרות

תכנית תל-אביב Northwestern
הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן, אוניברסיטת תל-אביב
קריית האוניברסיטה, רמת אביב,
תל-אביב 6997801
טלפון: 03-6405204
פקסימיליה: 03-6408366
דוא"ל: oritdr@tauex.tau.ac.il