תיאור הקורסים בתל-אביב

מעודכן למחזור 11

רגולציה

פרופ' דיויד גילה

הקורס ידון בסוגיות שונות הקשורות לרגולציה של שווקים. נתחיל מכלי ניתוח כלליים שבוחנים צורות שונות של תחרות או אי תחרות ונראה כיצד בודקים את מידת התחרותיות של שוק. לאחר מכן נעסוק בסוגיות ספציפיות, חלקן במישור ההגבלים העסקיים, וחלקן במישור פיקוח על שווקים שלא דרך דיני ההגבלים העסקיים. בפרט, ככל שירשה הזמן, נדון בשאלה כיצד יש לטפל ב-"קרטלים סמויים" (ייצוב מחירים קרטליסטיים ללא קומוניקאציה בין המתחרים), הסדרים שמקלים על קרטלים או על ניפוח המחיר התחרותי, מיזוגים בין ספק ללקוח, הסדרי הפצה בלעדית, הסדרים להכתבת מחירים ולטריטוריות בלעדיות, חוק המזון וחוק הריכוזיות, פיקוח מחירים, סוגיות ברגולציה של טלפוניה, של כרטיסי אשראי ושל איכות הסביבה, סוגיות בחוזים אחידים, לרבות הרעפה מלאכותית של עלויות עסקה על צרכנים, והממשק בין תחרות לבין קיפוח בחוזים אחידים.

המשפט ומדינת הרווחה

פרופ' גיא מונדלק

הקורס יבחן את העקרונות המנחים את פועלה של מדינת הרווחה, תוך דגש על תחום הביטחון הסוציאלי. עיון במשפט יעשה תוך כדי מיצובו בשינויים חברתיים, כלכליים ופוליטיים אשר ארעו בעשור האחרון, בישראל, כמו גם בעולם כולו. הקורס יתנהל תוך שילוב בין עיון בהסדרים משפטיים פרטניים ובין חשיבה על מושגי יסוד מתחום תורת המשפט, מדיניות ציבורית, סוציולוגי וכלכלה. במסגרת הקורס נחשוב על ההיסטוריה של מדינת הרווחה והסיבות לתמורות החלים בה כיום, תוך הבחנה בין מודלים שונים של מדינת הרווחה.הליכים אלו יתורגמו לשפת המשפט על ידי עיון באופן ההמשגה המשפטית של תפקידי מדינת הרווחה. בתהליך זה נבחן את התאמתם של מושגי יסוד כגון זכויות אדם חברתיות ואזרחיות כאחת, או אזרחות — פוליטית וחברתית. בהמשך, נבחן שיקולים באופן ההסדרה של רווחת האוכלוסיה, כגון ההבחנה בין אוניברסאליות לסלקטיביות, פתיחת שיקול דעת או דבקות בכללים. מהעיון בהסדרים הספציפיים נוכל גם לחזור ולבחון עקרונות רחבים, כגון יעילות כלכלית ובירוקרטיה (לעומת שוק), או אחריותיות, השתתפות ודמוקרטיה. את ההבחנות העומדות בבסיס הערכים, האסטרטגיות והעקרונות המנחים ניישם בהקשרים מתחום הביטחון הסוציאלי, הסדרת שוק העבודה, בריאות וחינוך. דגש מיוחד יינתן לאופן שבו מונע שינוי חברתי ושינוי משפטי ועל תפקיד הסוכנים השונים אשר פועלים במרחב הציבורי, הפרטי ובזה של החברה האזרחית.

צמיחה כלכלית וצדק חלוקתי

פרופ' יורם מרגליות

הקורס "צמיחה כלכלית וצדק חלוקתי" עוסק בתפקידה של המדינה בתחום החברתי-כלכלי.

הקורס יוצא מנקודת הנחה ליברלית לפיה מטרת המדינה היא השאת (מיכסום) רווחתם (אושרם) של תושביה. הוא מתחיל מפסיכולוגיה ועוסק בשאלות כגון מה גורם לאושר, כיצד מודדים זאת ומה המדיניות שתשיא זאת; ממשיך לפילוסופיה (האם ראוי שהמדיניות תשיא שוויון ב"אושר", או שוויון בתועלת (אושר) האישי, או אולי תתמקד קודם כל ברווחתם (אושרם) של אלו שמצבם קשה במיוחד).

הקורס ממשיך ומקנה כלים בסיסיים מרכזיים בכלכלה מיקרו ומקרו, כגון הבנת ביקוש והיצע, מהו יתרון יחסי, מהו נטל עודף ואיך מוגדר צדק חלוקתי (לרבות מהי פרוגרסיביות) והכל תוך יישום על הסוגיות בהן עוסק הקורס, כגון: הסיבות לרצוננו בצמצום אי שוויון, כיצד ראוי לעשות זאת, באילו מקרים קידום צדק חלוקתי יקדם גם צמיחה כלכלית, מתי שני היעדים יימצאו בסתירה, וכיצד מיישבים ביניהם בשלב זה.

לבסוף, הקורס מלמד מדיניות מיסים ומסביר כיצד ניתן ל"תרגם" חוקים, רגולציה (וכמובן מיסים ותשלומי העברה) ללשון של מדיניות מיסים (מימון ציבורי) ובדרך זו לעצב את המדיניות האופטימלית שמאזנת בין יעילות לשוויון ומשיאה את הרווחה החברתית. הקורס מנגיש את מודל המס האופטימלי של מירליס (שקיבל עליו פרס נובל) בדרך של יישום על דוגמאות מהחיים, תוך עדכון המודל על פי ספרות מאוחרת לו (בעיקר של דיאמונד, סאאז, ופיקטי), והכול באופן מילולי בלבד, ללא שימוש בכתיבה פורמאלית.

הקורס אינו מניח ידע מוקדם במתמטיקה, משפטים, כלכלה, פילוסופיה או פסיכולוגיה, אלא מלמד את הידע הנדרש בתחומים אלה, מן היסוד, אגב דיון בדוגמאות ספציפיות אליהן אנו נדרשים בפתרון השאלה המרכזית בה עוסק הקורס והיא השאת הרווחה החברתית.

משפט וסוגיות הליבה של הסכסוך הישראלי-פלסטיני

פרופ' אביחי דורפמן ועו"ד חסן ג'בארין

הקורס יידון בנושאים: העקרונות החוקתיים של תכנית החלוקה והשלכותיה על המשפט הישראלי; חוק השבות; חוק נכסי נפקדים; האזרחות של הפלסטינים בישראל; תביעת השיבה הפלסטינית; מעמד ירושלים ועקרון ההפרדה באזרחות; ההפרדה באזרחות בין ישראלים ופלסטינים בגדה המערבית; דיון במודלים ושאלת הלגיטימיות הכולל: מדינה יהודית – דמוקרטית, דמוקרטיה אתנית, אתנוקרטיה, מסמכי החזון הערבים: קולוניאליזם ודו-לאומיות.

 

History of American Public and Regulatory Law

Nadav Shoked, Associate Professor of Law 

This class will introduce students to key elements and themes in American legal history. We will not chronologically survey the evolution of American law through the centuries; rather we will discuss specific topics and thereby gain a better understanding of the role they played at different points in the development of modern law. Topics to be reviewed in this fashion will include Independence and Constitution, criminal procedure, race, international law and imperialism, Native American law, administrative law and the regulatory state, religion, land regulation, and the city. By examining these issues the course serves as the proper conclusion for the LL.M. program. It should enable students to not only see the specific historical background of each of the different classes taken earlier in the year, but also to tie those classes together by highlighting common themes. In addition, it will permit us to address general, and sometimes more abstract, questions that hovered over those doctrinal classes: what is the relationship between private and public law? How does legal change occur? How can law affect social dynamics and how does it interact with economic, social, and political processes? In answering these and other similar question, we will compare the American legal experience on which this class, as others in the program, focused, to the Israeli experience.

 

בית המשפט העליון בין מוסדות השלטון: על השמירה על שלטון החוק וגבולותיו 

כבוד נשיאת בימה"ש העליון בדימוס דורית בייניש

בית המשפט העליון בישראל הוא מוסד ייחודי. מצד אחד הוא מכריע באירועים משפטיים מכוננים, ובמקרים כאלה הוא מהווה זירה לליבון ערכים ציבוריים. מצד אחר בית המשפט עמוס בשפיטה יום-יומית בערעורים אזרחיים ופליליים ובקשות שונות. במלאו את שני התפקידים הללו בית המשפט פועל בצומת מרכזי בין גופים שלטוניים מסוגים שונים, ממשלתיים, רגולטוריים, ושיפוטיים. הקורס יעסוק בהיבטים מוסדיים השוואתיים של בית המשפט העליון מול מערכות אחרות; בבית המשפט במפגש עם מדיניות חברתית-כלכלית ועם שיקולי בטחון; ובהתמודדות עם הניסיונות לשינוי חברתי דרך המשפט. כל אלה ייבחנו מנקודת המבט של תפקיד בית המשפט העליון כמופקד על שמירה על שלטון החוק ועל גבולותיו. 

ביזור ומרכוז בישראל: סוגיות מתקדמות בדיני שלטון מקומי

פרופ' יששכר רוזן צבי

למן שנות השמונים של המאה שעברה, השתנו באופן דרמטי יחסי הכוחות בין השלטון המקומי והמרכזי בישראל והתפקידים אותן ממלאות הרשויות המקומיות במערך החברתי והמדינתי בישראל. שינוי זה היה תוצר של תהליכים חברתיים, כלכליים ומשפטיים ספציפיים שקרו בישראל באותן שנים, אך גם של לחצים ושינויים גלובליים, הן ברמה החומרית והן במישור האידיאולוגי. רשויות מקומיות רבות בישראל מצאו עצמן מתמודדות עם לחצים כלכליים ועם בעיות חברתיות שונות ומגוונות ובתגובה לכך הפכו ל"יזמיות נורמות" המתחרות זו בזו כדי למשוך לתחומן עסקים, מפעלים ואוכלוסיות חזקות. המערכת המשפטית אפשרה תחרות זו ובהמשך אף עודדה אותה, והשלטון המרכזי נקט מצדו במדיניות אשר עודדה תחרות בין-עירונית על ידי אימוץ של מודלים ניהוליים התומכים בביזור. חובות וסמכויות משפטיות הועברו מהשלטון המרכזי לידי השלטון המקומי, בתחומים כגון מיסוי מקומי, תכנון ובניה, רישוי עסקים, חינוך,סעד ורווחה, יזמות כלכלית ויחסי דת מדינה. במסגרת תהליך זה הפך אופיין התאגידי והלא מדינתי של הרשויות המקומיות מודגש יותר, כך שנוצרה קירבה רעיונית ומשפטית בין תהליכי ההפרטה ותהליכי הביזור שאירעו בישראל באותן שנים. בקורס זה נעמוד על השינויים המשפטיים — הן החקוקים והן יצירי בתי המשפט, שהתרחשו בשדה השלטון המקומי וננתח אותם הן באופן תיאורטי והן מבחינת השלכותיהם על תופעות חברתיות וכלכליות כדי לעמוד על מידת רציותם ועל האלטרנטיבות הקיימות לדינים הקיימים.

המשפטן הציבורי: דילמות ואתגרים בעריכת דין ממשלתית

עו"ד דינה זילבר - המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (ציבורי-מנהלי)

קיימים דימויים שונים בנוגע למשפטן הציבורי.

יש הרואים בו גורם קריטי בחברה מתוקנת, "שומר סף" הכרחי ומי שאמון על שמירת האינטרס הציבורי. מנגד, יש הרואים בו פקיד שצבר עוצמה רבה מדי, "פוליטיקאי בלי מדים". אז מיהו אותו משפטן ציבורי? מה תפקידו? האם מדובר במי ש"מנהל את ההצגה" או שמא מדובר בביורוקרט שמסכל ומעכב את עבודת הממשלה תוך פגיעה במשילות?

הקורס יבקש לחדור את עולם הדימויים ולחקור לעומקם של דברים מהו תפקידו של המשפטן הציבורי במערכת הממשל הישראלית תוך התייחסות לדואליות בתפקידו ולדילמות שהיא מעוררת.

זוהי הצצה אל "מאחורי הקלעים" של עבודת הפרקליט והמשפטן האמונים על עריכת הדין הממשלתית, על ייצוג עמדת הממשלה ועל מתן ייעוץ משפטי לגופי השלטון: מסגרת הפעולה, השאלות העקרוניות המלוות אותו, השיקולים ביניהם יש לאזן, הדילמות והמתחים הנובעים מטיבו וטבעו של התפקיד. הקורס יעסוק בפרשות ואירועים ציבוריים שעמדו במוקד הזירה הציבורית-משפטית וחלקם אף תרמו לעיצוב החברה הישראלית לאורך השנים.

 סמינר — המדינה והשוק: סוגיות נבחרות בהסחרה (קומודיפיקציה) והפרטה

פרופ' טליה פישר

הסמינר ייוחד לתופעת התפשטות השוק ולחדירת הלוגיקה השוקית לתחומי חיים שנחשבו, באופן מסורתי, לתחומים "חוץ־שוקיים". אחד המופעים המרכזיים להתפשטות השוק הוא התבססותם של "שווקים אסורים" ("taboo markets") הכוללים את שוק הביציות ושירותי הפונדקאות; את השוק לאיברים להשתלה; ואת תעשיות המין והפורנוגרפיה. ביטוי נוסף להתרחבות הספרה השוקית הוא התפרקות המדינה מפונקציות הליבה בתחומי החקיקה, השפיטה והאכיפה. הדברים באים לידי ביטוי, בין היתר, בהפרטת בתי הסוהר, בהקמת מערכות של שיטור פרטי, ובהתבססות מנגנוני בוררות וגישור כחלופה להליך השיפוטי. במסגרת הסמינר נבחן את שאלת גבולות השוק, ונלבן את ההיבטים המשפטיים של שאלות ההסחרה (קומודיפיקציה) וההפרטה. בשלב הראשון ייוחד הדיון לסקירת השיקולים השונים שניצבים בבסיס התוויית קו הגבול שבין המדינה לשוק, ולבחינת שאלת ההתערבות המשפטית במנגנון ההקצאה השוקי. בשלב השני יתמקד הדיון בתחומים מרכזיים שבהם עולות על הפרק שאלות הסחירות וההפרטה: בהקשר לשאלת הסחירות נדון, בין השאר, בסוגיית הסחר בקולות בוחר, בשוק לשירותי רבייה, בתעשיית המין, ובסחר במכסות זיהום. בתחום ההפרטה ייוחד הדיון לסוגיית הפרטת המשפט, להפרטת בתי הסוהר ולהפרטת הצבא.

 סמינר — פילנתרופיה הלכה למעשה

עו"ד גליה פייט

סמינר חוויתי לבחינת מקומה ותפקידה של הפילנתרופיה (בישראל) בעת הזו, בין מגזר ציבורי למגזר הפרטי, ואל מול ארגוני החברה האזרחית, ולהכרות עם ערכי הנתינה.

במהלך הסמינר נעסוק בסוגיות כגון מהי פילנתרופיה ומהו תפקידה הנוכחי בישראל? מהי מערכת הקשרים בין החברה האזרחית, הציבורית והמגזר השלישי? הסמינר יכלול גם התנסות הלכה למעשה בתהליך נתינה, במודל של מעגל נתינה, בשיתוף קרן בקטנה, ויסתיים בביצוע תרומה לפרויקט חברתי שיבחר על ידי הסטודנטים באמצעות מענק שתעמיד התוכנית לשם כך. 

  

 סמינר — כלכלת השיתוף בין הפרטי לציבורי

ד"ר תמר קריכלי כץ

הסמינר יעסוק בשווקים מקוונים ובכלכלת השיתוף. נלמד כיצד השווקים הללו מתנהלים ובמה הם שונים מהשווקים האחרים. נתמקד בשאלת אי השוויון ונבדוק האם וכיצד נוצרים אי שוויון ואפליה בשווקים אלה. נדון בשאלה האם ראוי שהמשפט יתערב בהסדרת האינטרקציות השוקיות בפלטפורומות אינטרנטיות וכיצד ניתן לעשות זאת. הסמינר ישלב קריאה במחקרים אמפיריים ונורמטיביים מתחומי המשפט, הכלכלה, הפסיכולוגיה והסוציולוגיה.  

American Constitutional Law and Legal System

Professor Eugene Kontorovich

This course provides an introduction to the American constitutional law and theory. Topics to be covered include judicial review, approaches to constitutional interpretation, the separation of powers between Congress and the Executive, the division of authority between federal and state governments, the Fourteenth Amendment's equal protection and due process guarantees, and time permitting, an introduction to the First Amendment’s Free Speech clause.

 

תיאור הקורסים ב-Northwestern

Environmental Law

Professor David Dana

In this course, we will consider various legal regimes governing human relationships with the environment. We begin with longstanding principles of the common law and then expand to consider the major federal statutes that have come to dominate the field. Drawing on principles of ethics, ecology, economics, and the science of risk assessment, we will analyze the regulatory regimes governing air and water pollution, hazardous waste, and toxics. We will study some of the most hot-button issues in the field, including the range of possible responses to climate change, informational approaches to regulation, and the enforcement of environmental statutes through citizen suits. We will also learn the practical, problem-solving art of lawyering in this complex and fascinating field.

Trial Advocacy

Professor Steven Lubet

The aim of this course is to help students develop skills as trial advocates, including basic techniques of direct examination, cross examination, and argument.

The scope of the course includes:

  • Development of an analytical framework for advocacy problems.
  • Appreciation of the obligations of the advocate to his/her client.
  • Recognition of limits of advocacy.
  • Experimentation with different modes and styles of advocacy.

In order to accomplish these goals each student will perform as trial counsel in a variety of simulated courtroom exercises. Every student will engage in direct examination, cross-examination, opening statements and closing arguments. In addition, every student will act as counsel in one trial.

Constitutional Criminal Law

Meredith Martin Rountree

Large swaths of American Criminal Procedure are controlled by constitutional law, beyond the reach of legislative enactment or change. Much of this law is imposed, through interpretation of the post- Civil War amendments to the federal constitution, not only on the relatively small number of federal criminal cases, but on the millions of state criminal prosecutions. Much of this law is of relatively recent origin and has been and remains enormously controversial. It has produced a “system” dramatically discontinuous with those that prevail in other democratic nations. It has also produced a complex and detailed body of law. This course explores the philosophic and historical roots of this distinctive structure and its relationship to broader controversies in constitutional theory. Areas examined include constitutionally required pre-trial and trial procedures; interrogations and confessions; arrest, search and seizure; eavesdropping and wiretapping; and rules for the exclusion of illegally obtained evidence.

Negotiations

Professor Lynn P. Cohn

Negotiation is one of the most important skills you will learn as an attorney. No matter how excellent your ideas, or how sophisticated your analyses, most achievements in the practice of law require the ability to effectively communicate with and influence others. Whether negotiating with your clients, other attorneys, judges, your boss, your subordinates, your colleagues, your spouse, friends or enemies, this course will offer techniques and tools to enhance your power and ability to achieve your objectives. Negotiation is something you learn by doing, so the emphasis of the course is on experiential learning grounded in negotiation theory. Students spend most of their time participating in negotiation simulations, as well as discussing negotiation problems. Students are observed in their negotiations and receive feedback. The negotiation simulations cover a wide range of situations, such as negotiating the settlement of lawsuits, neighborhood disputes, personal services contracts, and employment disputes.

The Regulatory State

Professor James Speta

This course considers the principal modes of ex ante government intervention in markets, generally described as “regulation.” The course focuses on economic regulation – that is, the mode of regulation typically associated with utilities and other quasipublic enterprises – although it will also touch on health and safety regulation, environmental regulation, and other models of regulation. Economic regulation presents a special case because it generally arises when government decides that a particular industry or market has special characteristics requiring intervention, while health, safety, and other forms of regulation are generally applicable (even if implemented in industry-specific regulations). The course starts by defining the traditional justifications for regulation, and evaluating them in light of current understandings (legal, economic, and political). Next, the course discusses the techniques of regulation, what might be called the “regulator’s toolbox,” including various forms of price regulation, interconnection and unbundling requirements, quality regulation, and service obligations. The trend towards deregulation will be placed in this context, with particular emphasis on the changes in regulation in the U.S. telecommunications and Internet industries. Finally, the course will identify certain alternatives to regulation, such as tort remedies and the application of antitrust.

 

 

 

יצירת קשר

לפרטים נוספים מלא פרטיך ונחזור אליך:

פרטי התקשרות

תכנית תל-אביב Northwestern
הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן, אוניברסיטת תל-אביב
קריית האוניברסיטה, רמת אביב,
תל-אביב 6997801
טלפון: 03-6405204
פקסימיליה: 03-6408366
דוא"ל: oritdr@tauex.tau.ac.il