על מנת לזכות בתנאים מיוחדים כגון הארכת זמן במבחנים, סטודנטים לקויי למידה נדרשים להציג למשרדי היחידה, אישור ממוסד מוכר. ללא אישור, היחידה אינה מאפשרת לסטודנטים אלה להנות מתנאים מיוחדים. מדיניות היחידה אכן לעזור, אך אחריות הסטודנט לספק את האישור המתאים ולהודיע למורה על צרכים מיוחדים. יש להציג למורה אישור עם הסבר ברור על צרכי הסטודנט. סטודנטים אשר טרם עברו אבחון, יכולים לגשת ליחידה לאבחון לקויי למידה בבנין מיטשל, חדר 213.

הסטודנטים הנ"ל, נבחנים באותו מועד, אשר בו כלל הסטודנטים נבחנים. המבחנים מתחילים בשעה 8:30. יש לברר את מיקום המבחן במשרדי היחידה.

 

  

המרכז למצוינות אקדמית בשפות

המרכז למצוינות אקדמית בשפות,ביחידה לשפות זרות באוניברסיטת תל אביב,מזמין אתכם לשפר את הכישורים שלך באנגלית ובשפות נוספות, תוך התמקדות בצרכים של התלמיד: כתיבה, קריאה, דיבור ושמיעה למטרות אקדמיות ומקצועיות.

אנו מציעים מפגשים פרטניים, עם חונכים מנוסים ומקצועיים, בסביבה ידידותית ותומכת. במהלך המפגשים, החונכים שלנו יתייחסו לנקודות החזקה ולאתגרים שעמם אתה מתמודד ויסייעו לשפר את העבודה האקדמית שלך בכל רמה.