סמסטר א'

   

בשפה האנגלית

מועד א'

יום שישי 15.1.2021

בשעה 8:30

מועד ב'

יום רביעי  3.2.2021

בשעה 9:00

בשפות אחרות

מועד א'

יום שני 18.1.2021

בשעה 9:00

מועד ב'

בתום סמסטר א'

לא יתקיים מועד ב' בשפות

 
     

סמסטר ב'

   

בשפה האנגלית

מועד א'

יום שישי 18.6.2021

בשעה 8:30

מועד ב'

יום רביעי 7.7.2021

בשעה 9:00

בשפות אחרות

מועד א'

יום ראשון 20.6.2021

בשעה 9:00

מועד ב'

יום חמישי 15.7.2021

בשעה 9:00

     

  

המרכז למצוינות אקדמית בשפות

המרכז למצוינות אקדמית בשפות,ביחידה לשפות זרות באוניברסיטת תל אביב,מזמין אתכם לשפר את הכישורים שלך באנגלית ובשפות נוספות, תוך התמקדות בצרכים של התלמיד: כתיבה, קריאה, דיבור ושמיעה למטרות אקדמיות ומקצועיות.

אנו מציעים מפגשים פרטניים, עם חונכים מנוסים ומקצועיים, בסביבה ידידותית ותומכת. במהלך המפגשים, החונכים שלנו יתייחסו לנקודות החזקה ולאתגרים שעמם אתה מתמודד ויסייעו לשפר את העבודה האקדמית שלך בכל רמה.