(1) במשך שנת הלימודים נערך הרישום לאנגלית לקראת תחילת כל סמסטר בנפרד ולשפות אחרות לקראת תחילת שנה"ל בלבד. הסטודנטים מתבקשים לעקוב אחר הפרסומים בדבר מועדי הרישום.

(2) אין להשתתף בקורס ללא רישום במזכירות היחידה (לא כולל קורסים שהרישום אליהם באמצעות האינטרנט), לא ניתן לבטל קורס באינטרנט לאחר מועדי הרישום.

(3) ביטול קורס יתבצע בשבועיים הראשונים מפתיחת הקורס. לאחר מכן התלמיד יחוייב בתשלום מלא עבור הקורס.

(4) אין להרשם לקורסים חופפים.

פתיחת קורס מותנת במספר המשתתפים הנרשמים אליו.

תאריכי רישום:.

לרמות "מתקדמים א" ו- "מתקדמים ב'":

סמסטר א': 1.9.20-13.10.20, סמ' ב': 10-11.2.21

בין השעות 08:00-22:00. בסמ' ב' הרישום יתקיים עד לשעה 16:00.

הרישום יתקיים באתר האינטרנט: https://www.ims.tau.ac.il/Tal/Default.aspx? '

במחיצה "מידע אישי לסטודנט".

לצורך הרישום יש להקיש את מספר הזהות והסיסמה.

רישום לשפות אחרות:

בתאריך 13.10.2020 עד לשעה 16:00 ובתאריכים: 1.9.2020-12.10.2020, בשעות 08:00 ועד 22:00.

הרישום יתקיים באתר האינטרנט:https://www.ims.tau.ac.il/Tal/Default.aspx?

קורסי שפה כרוכים בתשלום עבור תלמידים שאינם חייבים בשפה זרה.

שינויים וביטולים יתקיימו בשבועיים הראשונים של הסמסטר בשעות 09:00-12:00

ו- 13:00-15:00 במזכירות היחידה בלבד, בבניין "ווב" חדר 205

רישום לקורסי קיץ באנגלית:

הרישום לקורסים עד רמת מתקדמים א' (כולל) יפתח בתאריך 06/06/21

הרישום לקורס ברמת מתקדמים ב' יפתח בתאריך 04/07/21

לרישום, נא למלא שאלון קצר זה ונחזור אליך עם פרטים (לינק לשאלון יהיה זמין מה-06/06/21).

רמה / קורס חתך פסיכומטרי תאריכי לימוד ימים שעות מחיר
טרום בסיסי ב' 70-84 27/06/21-25/07/21 א-ה 08:30-13:00 4,128 ש"ח
בסיסי 1 85-94 27/06/21-25/07/21 א-ה 08:30-13:00 4,128 ש"ח
29/07/21-02/09/21
בסיסי 2 95-99 29/07/21-02/09/21 א, ג, ה 08:30-13:00 2,064 ש"ח
מתקדמים א 100-119 27/06/21-25/07/21 א, ג, ה 08:30-13:00 2,064 ש"ח
29/07/21-02/09/21
מתקדמים ב 120-133 29/07/21-02/09/21 א, ג, ה 08:30-13:00 2,064 ש"ח
16:15-20:15

ביטול עד תחילת הקורס כרוך בתשלום של 200 ש"ח. עם פתיחת הקורס, לא ניתן לקבל החזר.

הערות:

  • בתאריך 18/07/21 לא יתקיימו לימודים - ט' באב.
  • שבוע חופשה מרוכזת בתאריכים: 22-27/08/21.
  • בקורס מתקדמים א ידרש שימוש במחשב.
  • קורס מתקדמים ב מיועד לתלמידים שסיימו שנה א' בלבד. קורס זה אינו מתאים לתלמידי משפטים.
  • לפתיחת קורס נדרש מספר מינימלי של נרשמים.
  • הקורסים נחשבים לשיעור ותרגיל ולכן הנוכחות בהם היא חובה. ייתכנו שינויים במערכת השעות.

  

המרכז למצוינות אקדמית בשפות

המרכז למצוינות אקדמית בשפות,ביחידה לשפות זרות באוניברסיטת תל אביב,מזמין אתכם לשפר את הכישורים שלך באנגלית ובשפות נוספות, תוך התמקדות בצרכים של התלמיד: כתיבה, קריאה, דיבור ושמיעה למטרות אקדמיות ומקצועיות.

אנו מציעים מפגשים פרטניים, עם חונכים מנוסים ומקצועיים, בסביבה ידידותית ותומכת. במהלך המפגשים, החונכים שלנו יתייחסו לנקודות החזקה ולאתגרים שעמם אתה מתמודד ויסייעו לשפר את העבודה האקדמית שלך בכל רמה.