מתאמת הפרוייקט וחוקרת ראשית: ד"ר נעמי פויכטונגר-שריג

הקמת הפרויקט לחקר האמנות והתרבות החזותית היהודית נועדה לאפשר מחקר בין-תחומי על חיי היהודים, שבו יחברו יחדיו חוקרים מתחומים שונים. נקודת המוצא במחקר זה היא העדות החזותית, שתיחקר כתעודה היסטורית לכל דבר. המחקר מתייחס להיבטים הטכניים, האיקונוגרפיים והסגנוניים של כל חפץ. על מנת להעמיד את החפץ בהקשרו התקופתי והתרבותי, ייתוספו לכך רובדי מחקר מתחום ההלכה והמנהג, תוך השוואה למקורות כתובים מן העולם הלא-יהודי שיש להם נגיעה בדבר.

כנסים

הרצאות אורח והשתתפות בכנסים בין-לאומיים בשנת 2016

Max-Weber-Kolleg, Universität Erfurt: “Wolveramus dicitur“: Neue Überlegungen zu Entstehungskontexten und Funktionen der ältesten lebensgroßen Bronzestatue des deutschen Mittelalters. Tagung der Kolleg-Forschergruppe “Religiöse Individualisierung in historischer Perspektive” des Max-Weber-Kollegs der Universität Erfurt: “Form and Function of the Wolfram Bronze Statue: The Jewish Perspective”.

Europäische Sommeruniversität für Jüdische Studien, Hohenems: Jüdische Heimstädte. Jerusalem und andere Jerusalems: “Jerusalem in Jewish Art: The Real, Symbolic and Ideal Image of Jerusalem”.

Herzog-August Bibliothek, Wolfenbüttel: 15. Jahrestreffen des Wolfenbütteler Arbeitskreises für Barockforschung: “Der Körper in der frühen Neuzeit: Praktiken – Rituale – Performanz”, “Performing Gestures of Prayer: A Glimpse into Liturgical Practices in the Early Modern Period”.

פרסומים

מאמרים

“Synagoga Christiana: The ‘Mayerische Synagoga in Greiffswalde’ Reconstructed” in: Christfried Böttrich und Thomas Kuhn (Hrsg.), Die Mayerische Lehrsynagoga in Greiffswald, Greifswalder Theologische Forschungen (GThF) 26, (Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt) 2016, pp. 501-552.

ספרים שעתידים לראות אור

Minhagim: Custom and Practice in Jewish Life

מאמרים נבחרים, פירותיו של כנס בין-לאומי שהתקיים ב- 13–15במאי 2012 באוניברסיטת תל אביב, כונסו בספר העומד לצאת לאור בדצמבר 2017 בהוצאת De Gruyter. ד"ר פויכטונגר-שריג נמנית עם עורכי הכרך.

Thy Father’s Instruction: Reading the Nuremberg Miscellany as Jewish Cultural History

עתיד לצאת לאור בהוצאת De Gruyter במרץ 2018.

מאמרים שהתקבלו לפרסום

“Synagoga Veritas? Johannes Pfefferkorn and his Synagogue Descriptions in the büchlein der judenpeicht”, in: Jonathan Adams and Cordelia Hess (eds.), Johannes Pfefferkorn and Ethnographies of Jews in Early Modern Europe, Berlin: De Gruyter, 2017.

אירועים וכנסים

אין אירועים

חדשות המרכז

מאגר המידע המקוון של בתי עלמין יהודיים בטורקיה ע"ש פרופ' ברנארד לואיס ז"ל

המרכז לחקר התפוצות על שם גולדשטיין-גורן מתכבד להשיק את פרוייקט מאגר המידע המקוון של בתי עלמין יהודיים בטורקיה ע"ש פרופ' ברנארד לואיס ז"ל

קרא עוד...

עדכונים בנוגע לפעילות ספריית מהלמן בתקופה הקרובה

בהתאם לתקנות "התו הסגול" תתאפשר הכניסה לספרייה בהזמנת מקום מראש בלבד.

קרא עוד...

יום עיון לציון שנה לפטירתו של פרופ' שלמה סימונסון ז"ל - הודעה על דחיית מועד האירוע

המרכז לחקר התפוצות ע"ש גולדשטיין גורן מבקש להודיע על דחיית מועד האירוע.

הודעה על מועד חדש תימסר בהמשך.