היהודים וחייהם במינסק, 1795–1917

פרופ' שיבקו מתמחה בהיסטוריה של מינסק בתקופה שבין 1861–1941. בהתבסס על מחקרים קודמים, פרופ' שיבקו התחיל לעבוד על מונוגרפיה המוקדשת כולה להיסטוריה של יהודי מינסק. הצטרפותו לסגל האקדמי של המרכז נתנה לו את ההזדמנות לחקור מקורות ופרסומים חדשים, אשר מאפשרים לפרופ' שיבקו ליצור תמונה מקיפה של חיי היהודים במינסק במהלך השנים 1795–1917, תקופה בה העיר הייתה חלק מהאימפריה הרוסית.

כרך זה, המתבסס על מחקר קפדני אודות עיר אחת וייחודית, יספק שחזור מפורט של החיים העירוניים של היהודים בתקופת הזמן המדוברת. עד היום לא נערך מחקר משמעותי על היהודים במינסק, עיר הבירה הנוכחית של בלרוס אשר הייתה בעבר מרכז יהודי חשוב. זמינות המקורות הנוכחית מאפשרת שיחזור מקיף של החיים של היהודים במינסק, עיר בעלת מאפיינים של בלארוס בתקופת האימפריה הרוסית. עבודתו של פרופ' שיבקו בוחנת מספר נושאים שונים: הקהילה היהודית במינסק בפרספקטיבה היסטורית; תנאי המחייה המקומיים; מקום היהודים בתוך מבנה האוכלוסייה העירונית; תפקיד היהודים בכלכלה העירונית ובכלכלת האזור; המאפיינים של השלטון העצמי היהודי; מאפייני החיים הרוחניים והתרבותיים של היהודים; חיי היום יום של היהודים במינסק; השתתפותם של יהודי מינסק במאבקים הפוליטיים של האימפריה; השתתפותם בתנועה הלאומית (הציונית). הספר יסתיים בשני פרקים: האחד "The Minsk Jews in Memory, Literature, and the Arts". והשני "The Jewish Addresses of the Old City". הספר יהיה סוג של גלעד לקיומם של יהודי מינסק, שבסוף המאה התשע-עשרה היוו 51% מכלל תושבי העיר. התמונה הכוללת שמחקר זה מציע תאפשר, ככל הנראה, להבין כיצד השייכות לאזור הבלארוסי השפיעה על הזהות העצמית הלאומית של היהודים.

נכון לעכשיו, עדיין לא ברור מדוע נכשלה רוסיה הצארית בשילוב יהודי ליטא, באותה רמה כמו יהודי פולין ואפילו כמו יהודי אוקראינה, יהודי צרפת והיהודים במדינות אחרות באירופה. ייתכן שהשמירה על האינדיבידואליות שלהם נבעה גם מגורמים בלארוסיים. בנוסף, מחקר המתמקד במקום יחיד וממשי, המתבסס על שפע של מקורות, יאפשר לבסס את התאוריה והניסיון הדרוש בכדי לעבוד על פרויקט בין-לאומי חדש ומבטיח על ההיסטוריה של יהודי ליטא.

במהלך השנה האקדמית 2016–2017, פרופ' שיבקו חקר ואסף נתונים מהמחקרים האחרונים בספריות שונות בישראל ובבלארוס. בנוסף, הוא הוסיף פריטים לרשימת הפרסומים המחקריים העוסקים בהיסטוריה של יהודי בלארוס ומינסק בתקופה זו. פרופ' שיבקו השלים את הניתוח של המחקרים האקדמיים ושל חומרים ארכיוניים הקשורים להיסטוריה של יהודי מינסק, המרוכזים בארכיון ההיסטורי המרכזי של בלארוס (מינסק). במהלך התהליך, הוא נעזר במתנדבים יהודים מקומיים.

ההיסטוריה של המסחר בבלארוס

פרופ' שיבקו עומד בראש פרויקט המחקר "The History of Retail in Belarus". פרויקט ישראלי-בלארוסי זה, אשר החל בשנת 2013, אורגן ומומן על ידי Menka, חברת סחר בלארוסית. מטרת הפרויקט היא כתיבה ופרסום מונוגרפיה אקדמית העוסקת בהיסטוריה של המסחר בבלארוס מהעת העתיקה ועד שנות ה-90 של המאה העשרים. תשעה-עשר היסטוריונים בלארוסים, ארכיאולוגים, אתנוגרפיים וכלכלנים ייקחו חלק ביצירת מחקרים שיהיו כלולים במונוגרפיה העתידית. זאת הפעם הראשונה שפרויקט מחקר בסדר גודל כזה, העוסק בהיסטוריה של המסחר, נערך בשטחי ברית המועצות לשעבר. אחד מהנושאים המרכזיים יהיה השתתפותם של היהודים במסחר בסביבה הבלארוסית, תפקידם בהתפתחות המסחר והאינטראקציה שלהם עם הצרכנים הבלארוסיים הלא יהודיים.

המחקר המדובר יתחשב בהיבטים שונים של הפעילות היזמית של הסוחרים עם החיבור עם תנאי השוק ודרישות הצרכנים. המחקר יציג את התפתחות המסחר באמצעות בחינה של הפעילות האנושית, המודגשת על ידי שימוש במתודולוגיה אנתרופולוגית-היסטורית. במסגרת פרוייקט מחקר זה, נערכו שני כנסים בין-לאומיים וסדנאות מחקר, וכרך של דברי הכנסים בתהליך הכנה לקראת פרסום. פרופ' שיבקו לקח חלק בארגון האירועים הללו, והוא מתפקד כעורך האקדמי של פרסום של דברי הכנסים.

פרופ' שיבקו החל בעריכת הטקסט המלא של המונוגרפיה The History of Trade in Belarus.

המסחר היהודי בדוכסות הגדולה של ליטא בין סוף המאה הארבע-עשרה ועד המאה התשע-עשרה

הרעיון לכתיבת ספר בנושא המסחר היהודי בדוכסות הגדולה של ליטא עלה במהלך העבודה על המונוגרפיה The Trade in Belorussia. משום שהמקורות העיקריים על ההיסטוריה של הדוכסות הגדולה של ליטא כבר פורסמו, מחקר זה יתבסס בעיקר על מקורות אלה. המחקרים הזמינים שפורסמו בישראל, בלארוס, פולין וליטא מתמקדים על החיים הרוחניים, התרבותיים והשלטון העצמי של היהודים בדוכסות הגדולה של ליטא. לכן, במונוגרפיה זו, מסחר, כאחד מהמקצועות הנפוצים ביותר אצל היהודים, נלקח כנושא המחקר. השפה, הדת והשלטון העצמי היהודי השאירו אותם מבודדים מיתר התושבים בדוכסות הגדולה של ליטא, ורק בסביבה המסחרית הם באו במגע עם התושבים הלא יהודים. בעקבות תהליכי המסחר והאינטראקציה עם הסביבה הלא יהודית, התרבות המקומית השפיעה על התפתחות הקהילה היהודית הליטאית, שהייתה חלק מהקהילה היהודית האשכנזית. עם זאת, מעט מאוד מחקרים נערכו על ההשפעה התרבותית של המסחר על הקהילה היהודית הליטאית. הספר המתוכנן יחקור את הרקע הכללי של החיים היהודים בדוכסות הגדולה של ליטא, המקורות, השוק הצרכני, התנאים המשפטיים והכלכליים של פעילות המסחר בשוק הצרכני, המסחר היהודי עצמו והיחסים של היהודים עם הצרכנים, בין השאר גם הלא יהודיים. פרופ' שיבקו ינסה לקבוע כיצד האינטראקציה בין היהודים והבלארוסים באה לידי ביטוי באמצעות המסחר. מכיוון שספר זה מבוסס על מקורות, הוא עתיד להוות בסיס למחקרים עתידיים בנושא.

במהלך השנה האקדמית 2016–2017, פרופ' שיבקו השלים את כתיבת הפרק "Liquor Trade" עבור ספרו הבא An Outline of the Jewish Trade in the Grand Duchy of Lithuania from the End of the 14th Century to the End of the 18th Century.

פרסומים

“Jewish Studies in Belarus: History, Current State and Perspectives”, Belarusian Review, 2016. Special Jewish issue, pp. 7–12. Co-authored with Leonid Smilovitsky.

“Belarusian Judaics: Problems of Formation and Development Prospects”, Maladosc' (Youth). 2016, № 4, S.104–109. In collaboration with Leonid Smilovitsky [in Belarusian].

Book review: Lev Smilovitsky: From the Experiences of Life – Memories, Jerusalem, 2016, 191 pp., The Point, 2016 [in Belarusian].

Book review: Representative Organizations of the Bourgeoisie in Ukrainian Gubernias (1861-1919 gg.): A Monograph, I.O. Shandra, Kharkiv, 2016, 316 pp., in Historical and Political Research, № 1 (59), 2016, S. 162–170. [In Ukrainian]. In collaboration with A. Kishtymau.

עריכה ולקטור

Professor Shibeko completed the editing of the materials of the Second International Conference: "The History of Trade in Belarus: The Art of Entrepreneurship in the Consumer Market" (Minsk, November 21–22, 2015).

Together with Dr. Smilovitsky, he edited the materials of the special issue of the journal The Belarusian Review (Prague), which was published in cooperation with the Goldstein-Goren Diaspora Research Center.

Prof. Shibeko reviewed the monograph of Prof. A. Smolenchuk, "The Edge Idea" in Belarusian History (Minsk, 2017, Belarusian).

He also reviewed Urszula Anna Pawluczuk’s book Eighteenth Century Vilnius – A City of Many Religions and Nations, (Białystok, 2015; in Polish).

מאמרים בהכנה לפרסום

“The Funding of the Jewish Trade in the Grand Duchy of Lithuania from the End of the 14th to the End of the 18th Centuries” – accepted for publication in second issue of Conference Proceedings of the Center for the Study of the History of Trade of Belarus (Minsk).

“The Liquor Trade of the Grand Duchy of Lithuania and the Participation of Jews” – accepted for publication in the scientific journal Wschód Europy, (Lublin, Poland).

“The Jews in the Liquor Trade in the Grand Duchy of Lithuania in the Era of the Jagiellons: Late Fourteenth Century to 1572” – accepted for publication in the Proceedings of the Sixth Congress of Belarusian Researchers (Kaunas).

“The Path to the Belarusian People's Republic under the German Occupation (1915-1918): The Role of Germany in an Attempt to Restore the Belarusian Statehood” – accepted for publication in the scientific journal Belarusian Review (Prague).

כנסים

  • 6-9 באוקטובר, 2016

בעזרת מענק שהתקבל מ"מרכז לאוניד נבזלין לחקר יהדות רוסיה ומזרח אירופה", פרופ' שיבקו לקח חלק בקונגרס השישי לחקר בלארוס (קובנה,9–6 באוקטובר, 2016). כותרת הרצאתו הייתה: "The Jews in the Liquor Trade in the Grand Duchy of Lithuania in the Era of the Jagiellons: Late Fourteenth Century to 1572". כמו כן, הוא שימש גם כיו"ר ומגיב במהלך הקונגרס.

פרוייקטים חדשים

פרופ' שיבקו משתתף בכתיבת הספר A History of Belarus, אשר יתורגם לשפה הצ'כית ויפורסם בפראג בשנה זו. פרויקט זה הוא יוזמה של ההוצאה לאור Lidové Noviny, פראג. הוא כתב שבעה חלקים על המאות ה-19 וה-20, אשר מהווים שליש מהספר השלם. הפרקים שלו לספר כוללים נושאים יהודיים רבים.

פעילויות נוספות

פרופ' שיבקו חבר בוועדה של מומחים האחראית על הכרזת הזוכה בתחרות השנתית של הספר או המאמר האקדמי הטוב ביותר על ההיסטוריה של בלארוס. התחרות נערכת בקובנה, ליטא במהלך הקונגרס השנתי של לימודי בלארוס. ביוזמתו, החל מהשנה שעברה, החלה להיערך תחרות של עבודות מחקר, המוקדשות להיסטוריה של בלארוס, שנערכו על ידי חוקרים זרים.

בעזרת מענק שהתקבל מ"מרכז לאוניד נבזלין לחקר יהדות רוסיה ומזרח אירופה", פרופ' שיבקו התחיל מחקר חדש במינסק. כך שהצליח לסיים את תהליך איסוף החומרים על ההיסטוריה של יהודי מינסק (1795–1917) מהספריות והארכיונים במינסק. במהלך שהותו, הוא נתן הרצאה בנושא: " How People Drank and Were Ruined by Drinking in Belarus". בהרצאה זו הוא הפריך את המיתוס שהיהודים הכריחו את הנוצרים לשתות אלכוהול. פרופ' שיבקו דיבר על אותו הנושא ב "Радыё Свабода" ‏[Radio Svaboda] .

ייעוץ

פרופ' שיבקו ייעץ לקבוצה יהודית-בלארוסית מהולנד, אשר יוצרים סרט אנימציה לילדים על האירועים המרכזיים בהיסטוריה של בלארוס.

פרופ' שיבקו הוא חלק מסגל העורכים של מספר כתבי עת מדעיים בתחום ההיסטוריה: Archivist (Minsk), Białoruskie Zeszyty Historyczne (Bialystok, Poland), Belarusian Review (Prague), and Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne (Lublin Polska). כמו כן, הוא לקטור עבור כתב העת המדעי Acta Baltico-Slavica (Warsaw).

 

אירועים וכנסים

אין אירועים

חדשות המרכז

מאגר המידע המקוון של בתי עלמין יהודיים בטורקיה ע"ש פרופ' ברנארד לואיס ז"ל

המרכז לחקר התפוצות על שם גולדשטיין-גורן מתכבד להשיק את פרוייקט מאגר המידע המקוון של בתי עלמין יהודיים בטורקיה ע"ש פרופ' ברנארד לואיס ז"ל

קרא עוד...

עדכונים בנוגע לפעילות ספריית מהלמן בתקופה הקרובה

בהתאם לתקנות "התו הסגול" תתאפשר הכניסה לספרייה בהזמנת מקום מראש בלבד.

קרא עוד...

יום עיון לציון שנה לפטירתו של פרופ' שלמה סימונסון ז"ל - הודעה על דחיית מועד האירוע

המרכז לחקר התפוצות ע"ש גולדשטיין גורן מבקש להודיע על דחיית מועד האירוע.

הודעה על מועד חדש תימסר בהמשך.