פרויקט זה נוסד בשנת 2005 תוך שיתוף פעולה בין קתדרת סלוניקי להיסטוריה ותרבות של יהודי יוון והמרכז לחקר התפוצות ע"ש גולדשטיין-גורן. מטרותיו הן איסוף חומרים ארכיוניים וביבליוגרפיים על ההיבטים השונים הקשורים לחיי היהודים בכרתים, עידוד ופרסום מחקרים מקוריים על נושאים אלו ויצירת שיתופי פעולה עם חוקרים בארץ ומחוצה לה העוסקים בתחום זה ובתחומים המשיקים לתחום. רוב התיעוד ההיסטורי על חמש מאות שנות שלטון ונציאני בכרתים, הכולל מסמכים רבים מאוד המתייחסים ליהודים, שמור בארכיון הממלכתי של ונציה ועדיין לא פורסם ואף לא נעשה בו שימוש במחקרים היסטוריים.

פעילויות הפרויקט מתנהלות בארבעה מסלולים עיקריים:

  • ליקוט חומר ארכיוני וביבליוגראפי לצורך פיתוחו של מרכז תיעוד, אשר ירוכזו בו כל החומרים הרלבנטיים לתולדות יהודי כרתים בתקופה הוונציאנית (כולל ביבליוגרפיות, ספרים ומאמרים, ובעיקר צילומים וסריקות של חומר ארכיוני).

  • ארגון סדנאות מחקר על היבטים שונים של חיי היהודים בכרתים, עידוד חוקרים ותלמידי מחקר להשתמש בשירותי המרכז לתיעוד ולהקדיש עבודות גמר ודוקטורט לנושאים הקשורים בתולדות יהודי כרתים בתקופה הוונציאנית.

  • קידומו של שיתוף פעולה בין-לאומי בין חוקרים העוסקים בסוגיות אלה.

  • פרסום מחקרים הנוגעים לנושא הפרויקט.

מאז תחילתו של הפרויקט, אותרו ונסרקו מסמכים רבים בארכיון המדינה בוונציה. עבודה מקיפה זאת נעשית בהמשכים במסגרת ביקורים שנתיים בארכיון. כמות החומרים היא עצומה, אך הליקוט מסובך, בעיקר בגלל המצב הפיסי הגרוע של המסמכים, קשיי פענוח, ובעיות טכניות. החומר שנאסף עד כה כולל בעיקר מסמכים משפטיים ותעודות נוטריוניות, השופכים אור בעיקר על ההיבטים החברתיים והכלכליים בחיי היהודים בכרתים. בגלל מצבו הפיזי של חלק ניכר מהתיעוד יכול פרויקט זה להיחשב גם כ"חפירת הצלה" לשימור הזיכרון של קהילה עתיקת ימים זו, שנמחקה מעל פני האדמה במהלכה של מלחמת העולם השניה.

מחקרים אחדים העוסקים ביהודי כרתים בתקופה הוונציאנית, פרי עטו של פרופ' בנימין ארבל, הוצגו בכנסים בין-לאומיים באתונה, בוונציה וברתימנו (כרתים), ובכנסים וסדנאות שנערכו באוניברסיטת תל אביב, וחלקם כבר התפרסם בכתובים.


איסוף המקורות הארכיוניים

פעולה זו רחוקה מסיום, אך בשנה החולפת פרופ' ארבל העדיף למקד את זמנו בפעילות מחקרית המבוססת על חלק מהחומרים שנתגלו, לוקטו ושועתקו עד כה (ראה בסעיף הבא).

פעילות מחקרית ופרסומים

במהלך שנת 2016 התמקדה הפעילות בהשלמתו של מחקר מקיף על אודות הנשים היהודיות בשכונה היהודית (Giudecca) של קאנדיה בין השנים 1430 ל-1530. פרויקט זה מתבסס בעיקר על 78 צוואות (47 של נשים ו-31 של גברים), אשר נתגלו בארכיון המדינה של ונציה בשנים האחרונות במסגרת פרויקט זה. המחקר בוחן את עולמן של הנשים בשלבים שונים של חייהן כפי שהוא משתקף ממקורות אלה, תוך השוואה לתמונה המתקבלת ממקורות אחרים, בעיקר אלה המשקפים את העמדות של הממסד הרבני והקהילתי. המחקר אמור להתפרסם השנה בכרך לכבודה של ד"ר פרנצ'קה מריה טייפולו, מנהלת הארכיון לשעבר וזו שארגנה את ארכיון הדוכס של קאנדיה, שבו מצוי רוב רובו של החומר העוסק ביהודי אותו אי. כמו כן, בכוונתנו לפרסם השנה שתי צוואות יוצאות דופן של נשים יהודיות אלה.

קשרי מחקר בין-לאומיים

החל מאוקטובר 2015 ועד לאוקטובר 2016 פעל באוניברסיטת תל אביב ד"ר ג'יאקומו קוראצול, כפוסט-דוקטורנט בהנחייתו של פרופ' ארבל, שסיים זה לא מכבר עבודת דוקטור חשובה ביותר על ההיבטים החברתיים והתרבותיים של יהודי קאנדיה בשלהי ימי הביניים וראשית העת החדשה. קוראצול עסק כאן בעיקר בזיהוי כתבי יד עבריים שנכתבו או הועתקו בקאנדיה, ובניסיון לקשר אותם לסביבה החברתית והתרבותית שבה הם נכתבו. כמו כן עסק ד"ר קוראצול בעיבוד עבודת הדוקטורט שלו לספר. בנוסף לממצאים החשובים שעלו ממחקר זה, נוכחותו באוניברסיטת תל אביב אפשרה ליבון בעיות בעלות עניין משותף וחילופי רעיונות לגבי שיתופי פעולה עתידיים, ובכך היוותה תרומה חשובה לפרויקט המחקר על יהודי כרתים בתקופה הוונציאנית.

אירועים וכנסים

אין אירועים

חדשות המרכז

מאגר המידע המקוון של בתי עלמין יהודיים בטורקיה ע"ש פרופ' ברנארד לואיס ז"ל

המרכז לחקר התפוצות על שם גולדשטיין-גורן מתכבד להשיק את פרוייקט מאגר המידע המקוון של בתי עלמין יהודיים בטורקיה ע"ש פרופ' ברנארד לואיס ז"ל

קרא עוד...

עדכונים בנוגע לפעילות ספריית מהלמן בתקופה הקרובה

בהתאם לתקנות "התו הסגול" תתאפשר הכניסה לספרייה בהזמנת מקום מראש בלבד.

קרא עוד...

יום עיון לציון שנה לפטירתו של פרופ' שלמה סימונסון ז"ל - הודעה על דחיית מועד האירוע

המרכז לחקר התפוצות ע"ש גולדשטיין גורן מבקש להודיע על דחיית מועד האירוע.

הודעה על מועד חדש תימסר בהמשך.