אחד המאפיינים של הקהילה היהודית ברומניה היא היותה גשר בין יהודי אירופה המערבית למזרחית, וכן בין יהודים ספרדים לאשכנזים.
מטרת המחקר הייתה לעמוד על צביונה המיוחד של הקהילה היהודית ברומניה ועל התהליכים החברתיים - התרבותיים שעיצבו אותה.

המחקר התמקד בנושאים הבאים:

  • מרכיבי היסוד של הקהילה: המשפחה, בית הספר ומוסדות קהילתיים אחרים – חברתיים, דתיים ותרבותיים.

  • הקהילה בהקשר הגיאוגרפי שלה (כפר, עיירה, עיר).

  • היחסים בין הקהילה לבין החברה הרומנית הסובבת, ובין הקהילות לבין עצמן.

  • היחסים בין קהילת יהודי רומניה לבין הקהילות היהודיות בארצות השכנות (הבלקנים, פולין, גליציה ועוד);

  • ההשפעה הגדולה שנודעה ליהדות גרמניה על הקהילה היהודית ברומניה.

המחקר התבסס על מחקר ארכיוני לרבות חקר בתי קברות. על בסיס הממצאים, פרופ' רוטמן כתב ספר בשם The Kehillah in Romania: The Pulse, Character and History of the Jewish Community of Romania. הספר יצא לאור בהוצאת המרכז לחקר התפוצות, אוניברסיטת תל אביב תשע"ו.

אירועים וכנסים

אין אירועים

חדשות המרכז

מאגר המידע המקוון של בתי עלמין יהודיים בטורקיה ע"ש פרופ' ברנארד לואיס ז"ל

המרכז לחקר התפוצות על שם גולדשטיין-גורן מתכבד להשיק את פרוייקט מאגר המידע המקוון של בתי עלמין יהודיים בטורקיה ע"ש פרופ' ברנארד לואיס ז"ל

קרא עוד...

עדכונים בנוגע לפעילות ספריית מהלמן בתקופה הקרובה

בהתאם לתקנות "התו הסגול" תתאפשר הכניסה לספרייה בהזמנת מקום מראש בלבד.

קרא עוד...

יום עיון לציון שנה לפטירתו של פרופ' שלמה סימונסון ז"ל - הודעה על דחיית מועד האירוע

המרכז לחקר התפוצות ע"ש גולדשטיין גורן מבקש להודיע על דחיית מועד האירוע.

הודעה על מועד חדש תימסר בהמשך.